Suraj Bajracharya


About

Radio journalist


Recent Posts:

नेवाः न्ह्यलुवाः पद्मरत्न तुलाधरया 'विदेशी मिसा' [मनोवाद / अडियो]
Fri Jul 10, 2015 2:22 pm NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नेवाः न्ह्यलुवाः नापं नांजाःम्ह साहित्यकार भाजु पद्मरत्न तुलाधरया 'लुमं लुमं न्ह्यइपुसे च्वं' मनोवाद सफूपाखें 'विदेशी मिसा' मनोवाद न्ह्यब्वयाच्वना । थुगू बाखं सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन याःगु ... [पूवंक]

नेवाः न्ह्यलुवाः पद्मरत्न तुलाधरया 'पी दँ न्ह्यःया पासा' [मनोवाद / अडियो]
Wed Apr 22, 2015 7:26 pm NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नेवाः न्ह्यलुवाः नापं नांजाःम्ह साहित्यकार भाजु पद्मरत्न तुलाधरया 'लुमं लुमं न्ह्यइपुसे च्वं' मनोवाद सफूपाखें 'पी दँ न्ह्यःया पासा पासा' मनोवाद न्ह्यब्वयाच्वना । थुगू बाखं सुरजवीर ... [पूवंक]

नेवाः न्ह्यलुवाः पद्मरत्न तुलाधरया 'मचाबलय‍्या पासा' [मनोवाद / अडियो]
Sat Apr 11, 2015 5:36 am NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नेवाः न्ह्यलुवाः नापं नांजाःम्ह साहित्यकार भाजु पद्मरत्न तुलाधरया 'लुमं लुमं न्ह्यइपुसे च्वं' मनोवाद सफूपाखें 'मचाबलय‍्या पासा' मनोवाद न्ह्यब्वयाच्वना । थुगू बाखं सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन याःगु ... [पूवंक]

नेवाः न्ह्यलुवाः पद्मरत्न तुलाधरया 'ज्योग्राफिक क्लास' [मनोवाद / अडियो]
Thu Apr 9, 2015 5:57 am NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नेवाः न्ह्यलुवाः नापं नांजाःम्ह साहित्यकार भाजु पद्मरत्न तुलाधरया 'लुमं लुमं न्ह्यइपुसे च्वं' मनोवाद सफूपाखें 'ज्योग्राफिक क्लास' मनोवाद न्ह्यब्वयाच्वना । थुगू बाखं सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन याःगु ... [पूवंक]

नेवाः न्ह्यलुवाः पद्मरत्न तुलाधरया 'भबिष्यबाणी याम्ह जोगी' [मनोवाद / अडियो]
Tue Apr 7, 2015 6:56 am NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नेवाः न्ह्यलुवाः नापं नांजाःम्ह साहित्यकार भाजु पद्मरत्न तुलाधरया 'लुमं लुमं न्ह्यइपुसे च्वं' मनोवाद सफूपाखें 'इहिपा धुंकाः' मनोवाद न्ह्यब्वयाच्वना । थुगू बाखं सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन याःगु ... [पूवंक]

नेवाः न्ह्यलुवाः पद्मरत्न तुलाधरया 'इहिपा धुंकाः' [मनोवाद / अडियो]
Sun Apr 5, 2015 5:32 pm NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नेवाः न्ह्यलुवाः नापं नांजाःम्ह साहित्यकार भाजु पद्मरत्न तुलाधरया 'लुमं लुमं न्ह्यइपुसे च्वं' मनोवाद सफूपाखें 'इहिपा धुंकाः' मनोवाद न्ह्यब्वयाच्वना । थुगू बाखं सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन याःगु ... [पूवंक]

नेवाः न्ह्यलुवाः पद्मरत्न तुलाधरया 'बागबजारया लँय्' [मनोवाद / अडियो]
Wed Apr 1, 2015 6:14 pm NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नेवाः न्ह्यलुवाः नापं नांजाःम्ह साहित्यकार भाजु पद्मरत्न तुलाधरया 'लुमं लुमं न्ह्यइपुसे च्वं' मनोवाद सफूपाखें 'बागबजारया लँय्' मनोवाद न्ह्यब्वयाच्वना । थुगू बाखं सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन याःगु ... [पूवंक]

भाजु बाबुकाजी सुवालया झसुकाः बाखं [बाखं / अडियो]
Fri Mar 20, 2015 10:44 pm NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नांजाःम्ह बाखं च्वमि भाजु बाबुकाजी सुवालया झसुकाः नांया बाखं न्ह्यब्याच्वना । थुगू बाखं जि सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन यानाःगु खः । पूवंक बाखं न्यनेत क्वय् च्वंगु प्लेयरय् क्लिक ... [पूवंक]

भाजु राजा शाक्यया 'आत्मनिन्दा' [बाखं / अडियो]
Mon Feb 23, 2015 12:43 pm NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नांजाःम्ह बाखं च्वमि भाजु राजा शाक्यया 'आत्मनिन्दा' नांया बाखं न्ह्यब्वयाच्वना । थुगू बाखं सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन याःगु खः । पूवंक बाखं न्यनेत क्वय् च्वंगु प्लेयरय् क्लिक यानादिसँ ... [पूवंक]

भाजु मथुरा साय‍्मीया द्वपं बाखं [बाखं / अडियो]
Wed Feb 18, 2015 4:51 am NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नांजाःम्ह बाखं च्वमि भाजु मथुरा साय‍्मीया द्वपं नांया बाखं न्ह्यब्याच्वना । थुगू बाखं जि सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन यानाःगु खः । पूवंक बाखं न्यनेत क्वय् च्वंगु प्लेयरय् क्लिक ... [पूवंक]

बाबुकाजी सुवालया प्लानिङ बाखं [बाखं / अडियो]
Sun Nov 23, 2014 9:21 am NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नांजाःम्ह बाखं च्वमि भाजु बाबुकाजी सुवालया प्लानिङ नांया बाखं न्ह्यब्याच्वना । थुगू बाखं जि सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन यानाःगु खः । पूवंक बाखं न्यनेत क्वय् च्वंगु प्लेयरय् क्लिक ... [पूवंक]

ह्यागु गुलाफ स्वां [बाखं/अडियो]
Fri Jun 13, 2014 5:59 am NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नांजाःम्ह बाखं च्वमि मय‍्जु भागीरथी श्रेष्ठया ह्यागु गुलाफ स्वां नांया बाखं न्ह्यब्याच्वना । थुगू बाखंयात नेपालभासाय् हिउमि मय‍्जु शशिकला मानन्धर खः । थुगू बाखं सुरजवीर बज्राचार्यं ... [पूवंक]

मय‍्जु मीना बज्राचार्यया 'वरदान' [बाखं/अडियो]
Wed Jun 4, 2014 5:23 pm NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नांजाःम्ह बाखं च्वमि मय‍्जु मीना बज्राचार्यया वरदान नांया बाखं न्ह्यब्याच्वना । थुगू बाखं जि सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन यानाःगु खः । पूवंक बाखं न्यनेत क्वय् च्वंगु प्लेयरय् क्लिक यानादिसँ ... [पूवंक]

भाजु नर्मदेश्वर प्रधानया "बुंगाःचा" [बाखं / अडियो]
Mon Jun 2, 2014 7:09 am NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नांजाःम्ह बाखं च्वमि भाजु नर्मदेश्वर प्रधानया बुंगाःचा नांया बाखं न्ह्यब्याच्वना । थुगू बाखं जि सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन यानाःगु खः । पूवंक बाखं न्यनेत क्वय् च्वंगु प्लेयरय् क्लिक यानादिसँ ... [पूवंक]

मय‍्जु बिमलप्रभा बज्राचार्यया क्रिष्टिनाया झसुकाः बाखं [अडियो]
Thu May 29, 2014 6:46 am NST
थुगुसीया अडियो ब्लगय् नांजाःम्ह बाखं च्वमि मय‍्जु बिमलप्रभा बज्राचार्यया क्रिष्टिनाया झसुकाः नांया बाखं न्ह्यब्याच्वना । थुगू बाखं जि सुरजवीर बज्राचार्यं वाचन यानाःगु खः । पूवंक बाखं न्यनेत क्वय् च्वंगु प्लेयरय् क्लिक ... [पूवंक]

Bloggers

Photographers