ल्यया किपा

Photo 714 of 721 | Back to Album

पराकम्पन : बुधवाः न्हिनय् वःगु ४.४ रेक्टर स्केलया पराकम्पनया हुनिं सिंहदरवारय् ज्याकःमित ज्याकू पिने वयाः सुरक्षित थाय् मालचाच्वंगु । किपा : बिकेन रञ्जित