ल्यया किपा

Photo 713 of 721 | Back to Album

पाल दुने मन्त्री : वंगु वैशाष १२ गते वःगु तःभुखाय्या हुनिं सिंहदरवार दुने च्वंगु सामान्य प्रसाशन मन्त्रालय क्षति जूगुलिं पालय् च्वना ज्या यानाच्वनादीम्ह सामान्य प्रसाशन मन्त्री लालबाबु पण्डित । किपा : बिकेन रञ्जित