गुंला धर्म प्रारम्भ

Photo 396 of 721 | Back to Album

गुंला धर्म प्रारम्भ: थुगुसीया गुंला शुक्रवाःनिसें शुरु जुल । गुंलाजःछि बौद्धमार्गी स्वयम्भु लगायत थीथी बौद्ध गुम्बा चैत्य आदि दुगु थासय् वनां धर्म यायेगु परम्परा दु । किपुलिई न्हापांनिसें न्ह्यानाच्वंगु गुंला लच्छि नेकुंपुया बौद्ध गुम्बा चैत्य चाःहिलिगु खः । किपाय् नेकुंपुयाच्वंिपं किपूया मचात ।