अमेरिकाय् सेक्स यायेगु झिंन्यागू थाय्

दक्वं चीज द्यनेगु खाताय् हे जुइमाः धयागु छु दु ? थःगु इ, मुड व परिस्थिति अनुसार 'व' थाय् न्ह्याग्गु नं जुइफु । सेक्स यायेगु थाय् इलय् ब्यलय् हिला च्वनेगु यात धाःसा थःगु सेक्स लाइफ अझ रोमाञ्चकारी व उत्साही जुइगु खँ मनोविश्लेशकतय्सं धायेगु याः ।

च्वमिपिं जेनिफर हन्ट व ड्यान ब्यारिचिं अमेरिकाय् सेक्स यायेगु १००१ गू बांलाःगु थाय् बारे "1,001 Best Places to Have Sex in America: A When, Where, and How Guide" सफू च्वःगु दु । इमिसं सफुतिइ च्वःगु थीथी थाय् गुलिसिनं ला कल्पना तक नं याःगु मखयेफु - जस्तै किचनय् ब्रेकफास्ट टेबलया क्वय् ।

थज्याःगु हे सेक्स यायेगु आपालं थाय्त मध्यय् सेक्स यायेगु झिंन्यागू थाय् उगु हे सफुतिं लिकयाः थन न्ह्यब्वया च्वना ।

१. सावर
थः सफा जुइगु इलय् भचा फोहर नं जुयादिसँ ।

२. जिम यायेगु लकर रुम दुने
थुइका दिसँ थःगु मसलं छु छु यायेफु ।

३. कन्सर्टया दक्कले च्वय्या झ्वः
उगु थाय् अझ अप्व न्ह्याइपुगु थाय् दयेकादिसँ ।

४. हुक्का लन्जया ख्युंगु कुं
हुक्का त्वनेगु थाय् (होटल) य् दइगु फुंगया सदुपयोग यानादिसँ ।

५. न्हूगु कारया टेस्ट ड्राइभय्
न्हूगु कार न्याः वनेबलय् सेल्सम्यान डिलरथाय् दुबलय् छिकपिं निम्ह कारय् दुने झासँ ।

६. होटलया बाल्कोनी
मेपिसं खने नं फु, मखने नं फु । तर मज्जा अन हे दु ।

७. पब्लिक लाइब्रेरीइ निगु तसिया दथुइ
लाइबेरियनया कल्पनायात यथार्थताय् हयेगु छिगु चान्स ।

८. सिमा च्वय्
न्हूगु अर्थ लुइका दिसँ ।

९. फास्टफुड ड्राइभय् पिइगु इलय्
छुं क्यालोरी थन नं छ्यलादिसँ ।

१०. शिक्षकया टेबलय्
रोलप्लेयात मेगु लेभलय् यंकादिसँ ।

११. तःधंगु लेक्चर हलय् लेक्चर जुयाच्वंगु इलय्
न्ह्याग्गु हे धाःसां छिगु ध्यान व लेक्चर वनीगु ख हे मखुथें !

१२. अफिसया स्वाहाने
थःगु बिज्नेसय् खुशी तनेगु मेगु उपाय ।

१३. क्याम्पिङ ट्रिपया टेन्टय्
टेन्ट दयेकूम्हेसित सिरपा बियादिसँ ।

१४. सेक्स म्यूजियम
थुइका दिसँ, अले म्वानादिसँ ।

१५. क्लाइम्याक्स, कोलोराडो
स्वयादिसँ नां अनुसार उगु शहर जू अथवा मजू ।

More Stories Like this

यौन स्वास्थ्य छाय् माः झीत?
मिस ज्यापु ब्यूटि पेजेन्ट २०१२ जुइगु
विश्वन्यंक हनाच्वन भ्यालेन्टाइन्स डे
खनेदुगु पेन्टी
विश्वन्यंक हनाच्वन मतिना दिवस