मतिना दिवसय् मतिनाया प्रतिक

शेखर मानन्धर

कवितय्सं थःम्ह यज्जुयात ह्याऊगु गुलाफलिसे लनास्वइ अले धाइ 'यज्जु छ ह्याऊगु गुलाफ स्वां थें च्वं ।'

गुलाफ स्वांयात स्वांया जुजु धयातःगु दु । छाय्कि थ्व मतिना शान्ति व क्षमाया प्रतीक खः । 'भ्यालेन्टाइन डे' स्वां व मेमेगु उपहार थः यःम्हेसित छ्वयेगु न्हि खः तर अय्सां भचा होस चाहिं यायेमाः । गुलिं गुलिं मनूतय्सं थुकिया दुरुपयोग यानाः मखुगु सन्देश नं छ्वयेफु ।

दसुया निंतिं न्ह्यागु देशय् नं थीथी रंगयात कयाः संस्कृतिया लिधंसाय् थीथी हे धारणा दु । अज्याःगु धारणा थौं नं नालेगु यानाच्वंगु दु ।

भ्यालेन्टाइन डे बलय् साधा-रणतयाः कालबिल यायेत थीथी रंगया गुलाफ स्वां छ्यली ।

गुलाफी गुलाफ स्वां मित्रता व नुगःया धुकधुकिया प्रतीक खः । भ्यालेन्टाइन डे बलय् गुलाफी रंगयागु गुलाफ स्वां बिइगुया अर्थ खः नुगःया धुकधुकि आः ला छंगु निंतिं हे जक धुकधुक मिनाच्वंगु खः ।

तुयूगु गुलाफ स्वच्छ मनं वं सच्चा मतिनां छ्वइगु खः । भावुकतां जाःगु सन्देश बिइत तुयूगु गुलाफं महत्वपूर्ण भुमिका म्हिती ।

म्हासुगु गुलाफ मित्रताया प्रतीक खः। थ्व अप्वः थें फ्रेन्डशिप डे बलय् बिइगु चलन दु । तर मित्रताया प्रतीकया रुपय् भ्यालेन्टाइन डेबलय् नं बिइगु चलन दु । हाकुगु गुलाफ बिदाबाजी बिइगुया प्रतीक खः । यदि छुं कारणं मतिनाया स्वापू ल्यंकातयेगु सम्भव मजुल अले थ्व खू धायेगु हिम्मत थःके मंत धाःसा हाकुगु गुलाफ स्वां बियाः थ्व सन्देश बियाबिइगु चलन दु ।

ह्याऊगु गुलाफ मतिना व मनोभावया प्रतीक खः । अथे जुयाः हे खइ भ्यालेन्टाइन डेबलय् दकलय् अप्वः ह्याऊगु गुलाफया कालबिल हे अप्वः जुइ । थुकियात मतिनाया प्रस्ताव कथं लःल्हाइ । स्वां लःल्हाना काल धाःसा व थ्व खूया प्रतीक जुइ कि प्रस्ताव स्वीकार दु ।

भ्यालेन्टाइन डेबलय् नुगःया प्रतीक चिं बिइगु चलन नं दु । सुयातं थःगु नुगः बिइगुया अर्थ खः थःगु सर्बय् हे लःल्हायेगु । न्ह्याम्ह मनूया जीवनय् नं नुगःया तःधंगु थाय् दु । मानविय भावना व्यक्त यायेगु धाथेंया न्हाय्क नं नुगः हे खः । कामदेवया तीरं घाःपाः जूगु नुगः थौं नं भ्यालेन्टाइनया प्रतीक मध्ये दकलय् अप्वः लोकंह्वाः ।

मतिनाया द्यः भेनसया छम्ह हुल्याहा काय् दु- क्यूपिड । वं मनूतय्त थःगु मतिनाया जालय् क्यंकी । बाखनय् धयातःकथं क्यूपिडयात छक्वः नापलाये धुंकाः वयागु मोहजालं सायद हे जक सुं बचे जुइफइ । गब्लें गब्लें वयागु हुल्याहा पहः नं न्ह्यइपुसे च्वं । रोमन बाखनय् क्यूपिडया नां इरोंस खः । व एप्रोडाइटया काय खः धकाः धयातःगु दु । यूरोपय् भ्यालेन्टाइन डेबलय् मतिनाया वाणं कयेका च्वंम्ह क्यूपिडया प्रतिमा बिइगु चलन नं यक्व हे दु ।

थौंकन्हय् मतिनामितय् दथुइ लोकंह्वाना च्वंगु छता लभ नट चिइगु नं खः । थ्व परम्परा अरब देशं शुरु जूगु खः । मुस्मांतय्गु कट्टर रिवाजया कारणं मुस्मांनी ल्यासेतय्सं थः यःम्ह मिजंयात कार्पेटया थूचा दुने तयाः थःपिनिगु सन्देश छ्वइगु जुयाच्वन । थुगु परम्परां छगू न्हूगु धारणां जन्म काल गुगु थौं नं 'लभ नट'या नामं ल्यनाच्वंगु हे दु । भ्यालेन्टाइन डे कुन्हु अप्वः थें ल्यासे ल्याय्म्हत थज्याःगु लभ नट चिनाः वयाच्वंगु झीसं खंकेफइ ।

छगू धारणा थ्व नं दु कि 'लभ बर्ड' मतिना झंगःतय्सं भ्यालेन्टाइन डे कुन्हु छम्हं मेम्हेसित मालेगु शुरु याइ । थ्व नं विश्व न्यंकभनंयागु हे धारणा खः कि वूचुगु रंगयाम्ह झंगः मतिना व मिलनया धारणायात मान्यता बिइत उकुन्हु पक्का नं व हे वइ ।

थुिपं झंगःत छम्हं मेम्हलिसे बाया म्वाये मफु धयागु धापू नं दु । इशाइतय्गु मान्यता दु कि थ्व निर्दोष झंगः मतिना व पवित्रताया प्रतीक खः अले थथे जुयाः हे थ्व झंगः भ्यालेन्टाइन डेया प्रतीक मध्ये छगू जुयाच्वंगु खः ।

More Stories Like this

यौन स्वास्थ्य छाय् माः झीत?
मिस ज्यापु ब्यूटि पेजेन्ट २०१२ जुइगु
विश्वन्यंक हनाच्वन भ्यालेन्टाइन्स डे
अमेरिकाय् सेक्स यायेगु झिंन्यागू थाय्
खनेदुगु पेन्टी