ई ब्यःया खँ

नेवाःतय् वंगु इतिहास दुवाल धाःसा थुकिया साहित्य तसकं तःजि धाइ । मुलुकय् राणा शासनया अन्त लिपा नेवाःतय्त जागरुक यायेगु िनंितं साहित्य लेखनं तःधंगु भूमिका म्हितूगु दु । केवल साहित्य सृजन याःगु कारणं नेवाःतय्गु जीउ धन व सर्वस्वहरण जुयाः जेलनेलया सजायँ नापं फयेमाःगु खँ सकसिनं स्यू । थुज्वःगु गौरवमयी इतिहास दुिपं नेवाःत आः साहित्यपाखे उदासिन जुयाच्वंगु खनेदु । थ्व संस्कारयात िनरन्तरता बीमफुगु खँय् सुयात दोष बीगु नेपालभाषाया साहित्य सजृ नय छंु लवः मदु धकाः साहित्य लेखनपाखें पलायन जूिपंत वा थ्व ख्यलय् कार्यकर्ता जुयाः नं मनूतय्त साहित्यपाखे आकर्षित यायेमफुगु कमजोरीयात । थ्व खँय् नं छकः दुवालेमाःगु इलं धयाच्वंगु सः खः ।