तेप्पाय्न्की

अमित मानन्धर

तेप्पायन्की नसा दयेकेगु जापानी तरिका खः । नँया तावाय् क्वाः क्वाः नसा देछायेगु पह खः तेप्पायन्की । थुकिइ नसा सिइ सिइ धायेक तावाय् दयेकी । खालि चिकं वा बटर जक तयाः पुकी । तर थुगु विधिइ नसा यक्व बुके नं मज्यू । वाउँचा व तरकारी ५ निसें ७ मिनेट तक जक तयेमाःसा ला बुकेत १० मिनेट जक तयेमाः ।

हलंज्वलं
१५ ग्राम लः यक्व दयाः भचा भचा नाःगु जा
३ चम्चा तरकारी दायेकातःगु लः -भेज स्टेक
१५ ग्राम सोया सस्
३० ग्राम चिकं वा बटर
५० ग्राम तरकारी पेष्ट
१५ ग्राम गरम मसला
५० ग्राम चिकेन चिकेन बे्रष्ट टुक्रा
३० ग्राम च्याउ जुलियन्ट दुसा निथिइ
५ ग्राम लाभा ५ ग्राम पालु
चि स्वाद अनुसार

विधि
तेप्पायन्कीइ चिकं भचा तयाः पालु व च्याउ नापं पुकेगु । आः लाभा वा जा तयाः पुकेगु । गन चिकेन बाहेक फुक्कं मसला तयाः पुकेगु । आः चिकेत तयाः हाकनं पुकेगु । आः चिकेन तयाः हाकनं पुकेगु । क्वाः क्वाः देछायेकगु ।

टिप्स्
वाउँचा दयेकेगु इलय् बासिगु तःकू पाउरोटि छकू तयाः त्वपुना दयेकल धाःसा थ्वास्स नवइ मखु ।
तरकारी दयेकेगु इलय् बेसन भचा तयाबिल धाःसा अप्वः जूगु चिकं फुक्क सोसे यानाः काइ ।