बजटें छु राहत बी थें ?

न्हूगु सरकारया बजेट पिहां वयेगु तयारी ई नं न्ह्यःने थ्यंकः वःगु दु । नेपालय् बजेट वइगु धइगु हे बजाःभाः थहां वनीगु जनताया जँ त्वःधुक ज्या यायेमालीगु अवस्था वइगु खः धकाः जनतां धायेगु याना हयेधुंकल । बजेट वल कि छुं कि छुं जनतायात मार ला हे लाकी । बजेट वल कि कर बढे याये माली कर बढे यात कि बजाः भाः थहां वनी । अय्लाः चुरोट थंज्या:गु सामानय भाः थकाःसा ला बां हे लाःगु जुल । थुकिं ला झन जनताया स्वास्थ्ययात नं बांलाकी । तर सरकारं अय्लाः चुरोटय् भचा जक भाः थकयाः जाकि बजि केँ तरकारी थेंज्याःगु सामानय् धाःसा सी मदयेक यक्व यक्व भाः थकया बी । आः हे स्वःसां जिउ बजेट वइगु जुयाः हे जुइ बजारय् हरेक सामानया भाः थहां वनेधुंकल । बजेटं ला अथे थहां वनाच्वंगु सामानया भाः क्वकायेगु ज्या धकाःसा याना बीमाःगु खः । आः स्वये माली का जनताया सेवा याये धकाः वःगु न्हूगु सरकारं जनतायात छु राहत बी थें ।

- विश्वभू शाक्य, आमे बाहाः येँ ।

More Stories Like this

केन्द्रया अनुमति कयाः आर्थिक ज्या जुइ मखु
प्वंकेमखंगु श्रद्धांजिल
सुवर्ण शाक्य कि सुवर्णकेशरी ?
लाःलाःथें भाःथकाये मजिल
बांलाःगु सुझावयात सुभाय्