हङकङ अवार्डय् नेवा: फिल्म

– विजयरत्न असंबरे
थौंकन्हय् विदेशय् वना: नेपाली फिल्म अवार्डया ज्याझ्व: यायेगु चलन शुरु जुइ धुंकूगु दु । थुखेपाखेया दकलय् न्हापांगु पला: न्ह्याकूम्ह आर. के. सुवेदी ख: । वय्क: भाजुं दकलय् न्हापांखुसि दुबई वना: “बक्स अफिस फिल्म अवार्ड” ज्याझ्व: यात । अनंलिपा मलेशियाय् यायेगु धका: घोषणा यात । तर बकस अफिस अवार्ड मलेशियाय् थ्यने न्ह्य: हे नेफ्टा अवार्ड मलेशियाय् थ्यन । यानि कि बक्स अफिस अवार्डया ग्वसा:यात नेफ्टां ओभरटेक यानाबिल । थुगुसी हाकनं छक्व: नेफ्टां अथेहे या:गु दु । नेपाली फिल्म व फिल्मक:मिपिन्त विदेशय् वना: सिरपा बिइगु तातुना नीस्वंगु इन्टरनेशनल नेपाल फिल्म एकेडेमी (इन्फा) थुगुसी थुकिया दकलय् न्हापांगु पला:कथं हंगकंगय् सिरपा: ज्याझ्व: यायेगु क्व:छित । तर इन्फा हंगकंग थ्यने सिबें न्हापा हे नेफ्टा अन थ्यन । व नं इन्फा अवार्ड जुइगु धका: धयात:गु न्हि (अक्टोबर २६) या खुन्हु जक न्ह्य: (अक्टोबर २०) खुनु नेफ्टां अन वना: फिल्म अवार्ड ज्याझ्व: यानां पार यात । हंगकंगय् छवा: दुने हे निगू निगू फिल्म अवार्ड ज्याझ्व: जूसां अन स्वकुमितय्गु धा:सा ‘रेस्पोन्स’ बांला:गु हे खनेदत ।
हंगकंग धइगु राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर आदि थेंज्या:पिं नेपा:या आपालं आदिवासी जनजातित च्वना वयाच्वंगु थाय् ख: । उकिं अन च्वनावयाच्वंपिं नेपालीतसें आदिवासी संस्कृति व कलापाखे तसकं नुग: क्वसा: । थथे थ:गु भूमि व तजिलजिप्रति नुग: क्वसायेका वयाच्वंपिं आपालं दुगु थासय् जुइत्यंगु फिल्म अवार्ड ज्याझ्वलय् आदिवासी जनजाति भाय्या फिल्मयात छुं नं सम्बोधन मया:गु खं बलय् अन च्वनाच्वंपिं आदिवासीत दथुइ छगूकथंया ग्या:चिकु ब्वलन । अले इमिसं अवार्डया ग्वसा: खल:तलिसे स्वापु तल । आदिवासी जनजाति फिल्मयात नं सम्बोधन यायेमा: धका: माग तल । इन्फा फिल्म अवार्डया संयोजक व इन्टरनेशनल नेपाल फिल्म एकेडेमी अवार्डया अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ थ: नं छम्ह आदिवासी ख: । नेवा: ख: । उकीसनं धरान थेंज्या:गु राई लिम्बूतय्गु आपालं बसोबास दुगु भूमिइ जन्मय् जूम्ह दीपक श्रेष्ठयात आदिवासी जनजातिप्रति मोह मदइगु ला खँ हे मन्त । हंगकंगय् ग्वसा: ग्व:गु इन्फा अवार्डया हंगकंग संयोजन या:गु संस्था नेपाल क्लव हंगकंगया नाय: मय्जु रीता गुरुङ्ग ख: । वय्कलं इन्फा अवार्डय् आदिवासी जनजाति फिल्मयात सम्बोधन यायेगु खँय् थ:गु सहमति प्वंकादिल । थ्वहे झ्वलय् नेपालभाषाया जक मखसें आदिवासी जनजाति मातृभाषाया फिल्म ख्यलय् नं दकलय् न्हापांगु जुइत ता:ला:गु नेवा: फिल्म “सिलु”या नापनापं आदिवासी जनजाति भाय्या मेमेगु न्हापांगु फिल्मयात नं हनेगु ज्या जूगु ख: ।
नेपालं हंगकंग झायादीम्ह उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहजुया ल्हातिं सम्मानपत्र ल:ल्हा:गु उगु ज्याझ्वलय् नेवा: भाय्या ‘सिलु’, थारु भाषाया ‘करम’ मगर भाषाया ‘लंघन’, गुरुङ भाषया ‘पातें’, लिम्बू भाषाया ‘तरेवा’, मुगाल भाषाया ‘सोल्जी’, राई भाषाया ‘सायाबुंग’, सुनवार भाषाया ‘स्याडार’, तामाङ भाषाया ‘सेमरी छोरङान’ नापं याना: मुकं गुंगू भाय्या न्हापांगु फिल्मयात हनेगु ज्या जूगु ख: । हंगकंग थें ज्या:गु आदिवासी जनजातितय्गु बाहुल्यता दुगु थासय् नेपाली फिल्मयात कया: सिरपा ज्याझ्व: जुइत्यंगु खँ न्यना नुगलय् लसताया स्वां ह्वयेकूपिं अनया आदिवासी जनजातिया मनूतय्गु कुतलय् थुकथं गुंगु भाय्या न्हापांगु फिल्मयात हनेज्या जूगु इन्फा अवार्डय् नेवा: मय्जु नम्रता श्रेष्ठं “मौन” फिल्मपाखें बेष्ट एक्टर (फिमेल) अवार्ड त्याकलसा नेपा:या नांजा:म्ह हिरो शिव श्रेष्ठयात ‘सर्वश्रेष्ठ अभिनेता’या रुपय् हनेज्या नं जूगु ख: । अथेहे तुं “बितेका पल” फिल्मपाखें बेष्ट राइटरया अवार्ड त्याकूम्ह सुरज सुब्बा ‘नाल्बो’ छम्ह लिम्बू ख:सा बेक्ष्ट प्ले ब्याक सिंगर (मेल)या सिरपा त्याकूम्ह प्रेम परियार दलित ख: । बेष्ट प्लेब्याक सिंगर (फिमेल)या सिरपा त्याकूम्ह मय्जु मिलन अमात्य नं छम्ह नेवा: मय्जु हे ख: । अथेहे तुं “ढुवानी” फिल्मपाखें बेष्ट सिनेमाटोग्राफर अवार्ड त्याकूम्ह पुरुषोत्तम प्रधान नं नेवा: भाजु हे ख:सा बेष्ट डान्स डाइरेक्टरया अवार्ड त्याकूम्ह कविराज गहतराज नं दलित जातियाम्ह हे ख: ।
हंगकंगय् जूगु इन्फा अवार्डय् गुरुङ जातियाम्ह अविनाश गुरुङयात विशेष सिरपा: अले राई जातियाम्ह दयाहांग राईयात पपुलर एक्टरया अवार्ड नेवा: मय्जु मलिना जोशीयात फ्रेस फेश अफ दि इयरया अवार्ड ल:ल्हा:गु ख: । थुकथं छखे इन्फा फिल्म अवार्डय् नेवा: व आदिवासी जनजातितय्गु बांला:गु सहभागिता दुगु जक मखसे उचित सम्मान नं जूगु नं खनेदतसा मेखे नेफ्ता अवार्डया ग्वसा: खलकं धा:सा आदिवासी जनजाति फिल्म व फिल्मक:मिपिन्त उचित सम्मान या:गु खनेमन्त । थ्वहे खँयात कया: हंगकंग आदिवासी महासंघया सापोहांग इम्ब्रुंग भाजुं थ:गु फेसबुकय् कुं नं खिनादीगु ख: । वय्क: भाजुया फेसबुकय् च्वयात:कथं छखे इन्फा अवार्ड ग्वसा: खलकं आदिवासी जनजाति भाय्या फिल्मयात उचित सम्मान ब्यूगुलिं थ:यात खुसी लगे जूगु खँ च्वयात:गु दुसा मेखे नेफ्टा अवार्डया ग्वसा: खलकं धा:सा आदिवासी जनजाति भाय्या फिल्मयात अवार्डया ज्याझ्वलय् हे सम्मान यायेगु धका: सहमति या:गु जूसां अथे मया:गु खँ च्वयात:गु दु । वय्कलं च्वयात: कथं आदिवासी जनजाति भाय्या फिल्मयात बिइ धका: तयात:गु सम्मानपत्रय् सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालया ल्हा:चिं तकं तयामत:गुलिं ल्हा:चिं तयेकेत वंबलय् ग्वसा: खलकं पंगु खँ नं च्वयात:गु दु ।
नेफ्टाया ग्वसालय् जूगु नेफ्टा अवार्डय् ‘छ हे मदुसा’ नांयागु नेवा: फिल्मयात हनेगु निर्णय जूगु ख: । हंगकंगय् जूगु निगू बिस्कं बिस्कं फिल्म अवार्ड ज्याझ्वलय् थीथी आदिवासी जनजाति फिल्मयात हनेज्या जूगु ख:सा नेपालभाषाया न्हापांगु फिल्म “सिलु” व छगू न्हूगु फिल्म ‘छ हे मदुसा’यात हनेज्या जूगु ख: । थ्व निगुलिं अवार्ड ज्याझ्वलय् ल:ल्हाना कयात:गु हनापौ आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघया नाय: अमृत सुनवारया कुतलय् नेपा: हइगु जूगु दुसा छगू ज्याझ्व: दथुइ थन सम्बन्धित पक्षयात ल:ल्हाइगु जूगु दु ।

More Stories Like this

कलाकारिताय् न्हय्न्यादँ बिके धुंकूम्ह भृगुराम श्रेष्ठ
राजमतिनिसें किर्तिलक्ष्मीतकया यात्राय् हिसिला
जिं खनाम्ह श्रीकृष्ण श्रेष्ठ
चम्सुरीकथं नांजा:म्ह पल्पसा डंगोल
नेवा: संकिपा नख:या झ्वलय्