मेहेन्दी च्वयेगु कासा जुइगु

नेपालय् न्हापां खुसिइ ल्हाःतय् मेहेन्दी च्वयेगु कासा जुइत्यंगु दु । कुपण्डोलया जुम ब्यूटि पार्लरपाखें थ्वहे श्रावण १५ गते थुगु कासा जुइत्यंगु खः ।

थुगु कासाय् ब्वतिकाःपिंपाखें ल्ययाः न्हापा लाःम्हेसित न्याद्वः तका नगद व गिफ्ट ह्याम्पर, ल्यूलाःम्हेसित स्वद्वः तका नगद व गिफ्ट ह्याम्पर अथे हे लियांल्यू लाःम्हेसित निद्वः तका नगद व गिफ्ट ह्याम्पर बिइगु खँ थुगु पार्लरया प्रोप्राइटर जुनु चक्रधरं नेपालमण्डलयात कनादीगु दु ।

More Stories Like this

मेरिल्याण्डय् लाखय् व पुलुकिसिलिसे हन येँयाः
स्यस्यः समाजं सत्यमोहन जोशीयात हन
मूलयात ग्वाहालि लःल्हात
मचातयत मां भाय् स्यनेगु संस्था नीस्वन
बिस्काः जात्राय् किपा कासा जुइगु