मचातयत मां भाय् स्यनेगु संस्था नीस्वन

थः मचातयत मांभाय ल्हाकेगु ताः तया: थिमिइ च्वंपिं म्ह्यायमचात जानां छगू न्हूगु संस्था स्वनेगु ज्या जूगु दु ।

यें, यल, ख्वप, थिमी, नगदेश, बोडे व मेमेगु थासय् इहिपा जुया वंपिं म्ह्यायमस्त जानांं उगु संस्था स्वनेगु ज्या जूगु खः । भाषा सेबी भाजु गणेशराम लाछिजुया पहलय् वंगु शनिवाः जूगु मुँज्यां 'म्ह्यायमचा गुथि'या नामं संस्था दयेकूगु खः ।

संस्थाया छ्गू ज्यासना पुचः नं नीस्वनेगु ज्या जुल । उगु ज्यासना पुचःया नकिंलय् मयजु सुबर्ण प्रजापति (महर्जन), यल, न्वकू सुर्ज लक्ष्मी प्रजापति, थिमी, छ्याञ्जे मयजु अनिता प्रजापति (साहु खलः), बोडे, ल्यू छ्याञ्जे मयजु निर्मला प्रजापति (धेके), बोडे, दांभरिं मयजु भुबनेस्वरी प्रजापति, न्हूलँ, थिमि, च्वनादीगु दुसा मूदुजः कथं मयजु रत्नकेशरी लाछि, थिमी, मयजु प्रिती माया प्रजापति, न्हूलँ, थिमी, मयजु जगत लक्ष्मी प्रजापति, यें, मयजु पन्च लक्ष्मी प्रजापति, हाडी गां च्वनादीगु दु ।

उगु हे मुँज्यांं कोष स्वनेयाया लागि छगूत्या लख दां नं मुनेगु ज्या जूगु खः । मचातयसं थःगु मांभाय् ल्हायेगु त्वःताः हया च्वंगु खं यानां चिन्तित अभिभाबकतयसं थः मचातयत मेगु भायया लिसें थःगु भाय् नंं स्यनांयनेगु पहल यायेगु अभियान न्ह्याकेगु खँ धाःगु दु ।

More Stories Like this

मेरिल्याण्डय् लाखय् व पुलुकिसिलिसे हन येँयाः
स्यस्यः समाजं सत्यमोहन जोशीयात हन
मूलयात ग्वाहालि लःल्हात
मेहेन्दी च्वयेगु कासा जुइगु
बिस्काः जात्राय् किपा कासा जुइगु