कोइराला सरकार न ख्येँय् चाल न हँय्या चाल

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाया नेतृत्वय् दुगु कांग्रेस–एमाले गठबन्धनया सरकारं न्हियान्हिथंया ज्याखँ बाहेक छुंयाये फयाच्वंगु मदु । धायेत ला प्रधानमन्त्री भाजुं हे थ:गु सरकार शक्तिशाली सरकार ख: धासें सुनां नं संके मफइगु व ख्याच्व: बियां ज्या मजुइगु खँ धयादीगु दु । तर वय्कलं गथे संविधान निर्माण दच्छिया दुने जुइ, खुलाया दुने स्थानीय निकायया निर्वाचन जुइ व देसय् तत:धंगु आर्थिक उन्नति जुइ धका: धयादीगु दु, उकथंया ज्याखँ गनं छुं जूगु खनेमदु । वास्तविक रुपं जनतां सरकार दुगुया अनुभूति काये फयाच्वंगु मदु । तर थुगु कोइराला सरकारं थ:गु ख्वा:पा: धा:सा ब्वयेधुंकूगु दु । छगू सभाय् वय्कलं कि कांग्रेसं धा:गु न्यागू प्रदेश कि एमालें धा:गु न्हय्गू प्रदेश जुइ धासें ‘एकल जातीय प्रदेश’ गुगुं हालतं मवइगु खँ धयादीगु दु ।
संघीयताया विषयस सिकं कांग्रेस दुनेया हामा जुया: पुलांगु पहलं न्वमवासें अडानय् च्वनीम्ह नेताया रुपय् म्हस्यूम्ह कोइरालां थुकथं न्ववा:गु धइगु वय्क: बम्र्हूवादी राज्यसत्ताया प्रवक्ताया रुपय् खनेदुगु खँया छुमां ख: । न्हापा वय्क:यात टनकपुर भारतय् दु धका: धायेका: भारतं क्वछुकल धा:सा आ: सजातीय मनूतसें घेरे याये धुंकल धइगु सी दुगु दु । नेपा:या थुकथं पदय् च्वनीपिं मनूत पदय् हे जक तक्यनाच्वनीगु व पद बचे योगु निंतिं जक ज्याखँ याना जुइगुआपा: खनेदुगु दु ।
नेपालय् तत:धंगु ज्याखँ यात धा:सा आक्रमण वइ, क्व:थलेत व चीकेत स्वइ, अथेजूगुलिं फयांफच्छ ज्या मयासें पद ग्रहण याना: ताकनतुकन याना च्वनेगु हे पद बचे यायेगु छगू फर्मूला ख:, अथेजूगुलिं नं नेपालय् वइगु सरकारत आपा: हँय्या चाल नं ख्येँय्या चालय् लाइगु ख: ।
मेगु भारतभक्ति नं सत्ताय् च्वनाच्वनेगु मेगु माध्यम ख: । भारत तंचाल धायेवं नं मेगु हे चक्कर चा:हुलेफु । अथेजूगुलिं थ: प्रतिस्पर्धीसिकं नं आपा: भारतभक्ति याना: ज्याखँ यायेगु नं पदय् च्वंपिनि मेगु दायित्व जूगु दु । थुज्व:गु अवस्थाय् थ:म्हं हे खंका: नाय: जुया: ज्या याना जुइगु घातक ठहर जुइफु । थ्वहे हुनिं नं नेपा:या सरकारत हँय्या चाल न ख्येँय्या चालय् लाइगु ख: ।
खतुं नेपाल संविधान दयेकेगु ज्याखँ प्रमुख ख: । प्रधानमन्त्री भाजुं न्हापाया संविधानसभां ८० प्रतिशत ज्या क्वचायेके धुंकूगुलिं २० प्रतिशत ज्या याकनं हे क्वचायेकेगु संघीयताया मामलाय् माल धा:सा बहुमतं पास याना: जूसां संविधान हयेगु ज्या जुइगु धका: धयादीगु दु ।
प्रधानमन्त्रीया थ्व धापू स्वयेबलय् वय्क: बनिबनाउ डिजायनया छगू रबर स्टाय्म्प जक थें खनेदुगु दु । थुकथं सरकारय् च्वंम्ह प्रधानमन्त्री थ:म्हं हे खंका: छुं ज्या यायेगु पलेसा धया स्यनाह:गु ज्या जक सम्पादन यायेगुलिसें थ:गु ज्याकुथिइ नाप ला:पिं नाप डिलिङ याना च्वनेगु जक खनेदुगु दु । न्हूगु सरकार व:थें गुगु गतिशीलता व सक्रियता खनेदयेमा:गु ख:, व छतिं हे खनेमदु ।

More Stories Like this

पहिचानसहितया संघियताय् नेतातय्गु ग्याचिकु
दरवार हत्याकाण्डय् ‘रअ’ मखु ‘सिआईए’ नाय: हँ
निर्वाचनया निष्पक्षताय् ब्वलंगु न्ह्‍यस:
अधिवेशनं ब्यूगु सन्देश
न्यायाधिश जुइत ध्यवा नकेत वंगु न्यायपालिका न्ह्‍यस: