मचाम्ह हिरोइन नस्वा: जोशी

विजयरत्न असंबरे
नेवा: संकिपाया ख्यलय् मचा कलाकार उलि मदु । अले मचा कलाकारयात मेन रोल बियात:गु संकिपा नं उलि मदु । म्हो जक दु । अज्या:गु हे छगू संकिपा “थ्व ला ग्यानापु स्टायल” ख: । थुके नस्वा जोशीं मेनरोल याना क्यन । झिदँतिनि दुम्ह नस्वा जोशीं थ्व रोलय् बांलाक हे ज्या यानाक्यन । स्वकुमिया नुग: त्याका क्यन । थुके नस्वाया रोल धइगु रवि डंगोल व भिंतुना जोशीया याक:म्ह्याय् कतांमरीया रोल ख: । घालय् ध्वइथें याना: हुर्के यानात:म्ह कतांमरीयात छथ्व: अपहरणकारीतसें अपहरण याइगु बाखनय् दयेकात:गु थ्व फिल्मय् नस्वा जोशीं थ:यात अपहरण या:पिन्त गुकथं झंग: ल्हाना: थ: बचे जुइ धइगु क्यनात:गु दु । अले थुके नस्वा जोशीं छम्ह स्यल्ला:म्ह अभिनयक:मिया रुपय् थ:त न्ह्यब्वया क्यन ।
थ: निदँत्या दुबले हे नाटकया पात्र जुया: थ:गु पला: न्ह्याकूम्ह नस्वा जोशीया दकलय् न्हापांगु उगु पला:यात लुमंका वया अबु रुमन जोशीं कन, “जि उगु इलय् ‘भूकम्प’ नांयागु छगू सतक नाटक म्हिताच्वनागु । छन्हु नाटक म्हितेगु झ्वलय् नस्वायात नं ज्वना वना । अन व क्वय् च्वने हे माने मजुल । अले जिं थ:गु पार्टय् अभिनय यायेगु झ्वलय् वयात बुया हे ब्वति कया ।” थुकथं थ:गु पला: न्ह्याकूम्ह नस्वा जोशी छम्ह तसकं मिहेनती व प्रतिभां जा:म्ह मचा ख: । उकिसनं अबु रुमन जोशी थ:हे नं छम्ह कलाकार जूगुलिं वयात अबुपाखें त:धंगु तिब: व ह:पा: नं दत । कलाकारिता ख्यलय् आपालं पासापिं नं दु । थ्वहे झ्वलय् नस्वा जोशीयात छगू म्यूजिक भिडियोय् म्हितेत इनाप वल । रामकृष्ण खड्गीं दयेकूगु “बागलाया स्वां” नांयागु म्येया उगु म्यूजिक भिडियो वास्तवय् मचा कलाकारतय्त मेन रोल बियात:गु म्यूजिक भिडियो ख: । उके संगीतक:मि बालकृष्ण वंशीया काय् विप्लव खड्गी व रुमन जोशीया म्ह्याय् नस्वा जोशीं मेन रोल म्हितल । म्यूजिक भिडियोया लुखां थ:गु अभिनयया पला: न्ह्याकूम्ह नस्वा: जोशीं आनी छोइङ्गं हालात:गु म्ये ‘बुद्धरत्न’य् नं मोडलिङ्ग यात ।
नस्वायात दकले न्हापांखुसी म्यूजिक भिडियोय् ज्या याकूम्ह रामकृष्ण खड्गीं हे वयात दकलय् न्हापांखुसी ‘पटाचारा’ नांयागु संकिपाय् मेलिना मानन्धरया मचाबलेया पार्टय् नस्वायात म्हितकल । यानि कि नस्वा:या दकलय् न्हापांगु संकिपा ‘पटाचारा’ ख: । ‘पटाचारा’निसें न्ह्या:गु वयागु संकिपा यात्रा ‘थ्वला ग्यानापु स्टाइल’ तक थ्यन । थ्वहे दथुइ नस्वाया ‘सुनगाभा’ नांयागु छगू खस नेपाली फिल्म नं पिदने धुंकल । देशविदेशय् तक बय्बय् जूगु ‘सुनगाभा’य् न्ववाये मफुम्ह लाटी जुया: म्हितेत थाकुल धका: थ:गु अभिनय न्ह्यब्वयेगु झ्वलय् नस्वा नं धाल, “उके ल्हा: भाय् याना: खँ ल्हाये मा:बलय् भतिचा थाकुल । मखुसा मेमेगु फिल्मय् उलि थाकु मजू ।” अथे अथेहे थें ‘थ्वला ग्यानापु स्टाइल’य् भिलेनतसें वयात खुकुरी क्यनीगु सिनय् नं भतिचा ग्यात कया: नं नस्वानं कन ।
थौंकन्हे पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन नेपाल नांयागु ब्वनेकुथिइ प्यंगू तगिमय् ब्वनाच्वंम्ह नस्वा जोशीं म्हितूगु मेगु छगू खस नेपाली भाय्या संकिपा “आधी बाटो” मेगु वालय् पिदनेत्यंगु दु । थुके नस्वा:यात झीसं थुकिया हिरोइन जेनिसा केसीया मचाबलय्या पार्टय् स्वये दइ । अले ‘विट्विन मतिना’ नांयागु छगू खस नेपाली फिल्मय् नस्वा जोशीयात निपा: ख्वा:पा: दुम्ह पात्रया रुपय् स्वये दइ । निपा: ख्वा:पा: दुगु पात्रयात फिल्मी भासं स्प्लीट पर्सनालिटी धका: धाइ । थ्व फिल्मय् नस्वा छम्ह अज्या:म्ह मचाया रुपय् खनेदइ कि गुम्ह मचा छक्व: भिंम्ह व सद्देम्ह मचाया रुपय् खनेदइसा गबलें गबलें ग्यानापुम्ह वा उइँसू चा:म्ह मचाया रुपय् खनेदइ । थ्व रोल म्हितेत नं तसकं हे मिहेनत यायेमा:गु खँ नं नस्वा जोशीं कन ।
कलाकारिता ख्यलय् दिपा मदिक्क पला: न्ह्याकेगु मनंतुना च्वंम्ह नस्वा जोशीं स्कूलय् जुइगु थीथी कासाय् नं आपालं सिरपा त्याके धुंकल । थ: भविष्यय् आर्किटेक्चर इञ्जिनियर जुइ धइगु आज्जु ज्वना: न्ह्या: वनाच्वंम्ह नस्वा जोशीयात नेवा: संकिपा म्हितेबले तसकं न्ह्याइपुसे च्वं । नेवा: संकिपाय् म्हितेबले दां धा:सा उलि मव: तर नेपाली संकिपाय् म्हो नं झिद्व: तका तकया ज्याला व: । गुबलें व सिबें अप्व: नं व: । दां न्ह्याक्व हे अप्व: व:सां वयात खस नेपाली सिबें नेवा: भाय्या संकिपा हे अप्व: य: । अले थ:यात नेवा: फिल्मया कारणं हे अप्व:सिनं म्हसिउगु ख: धइगु बिचा: नस्वा जोशीया ख: । छुं ई न्ह्य: तिनि भ्वँत (बनेपा)य् ‘थ्व ला ग्यानापु स्टायल’या च्यारिटी शो जूगु इलय् गुलिखे मस्तय् मां अबुपिसं नस्वाया तारिफ या:गु व नस्वायात क्यना थ: मस्तय्त नं नस्वा थें सफल जुइमा धका: धा:गु न्यनेदया नस्वाया अबु रुमनयात थ: म्ह्याय्प्रति गर्व जुल धका: रुमन भाजुं हे धा:गु ख: ।
अले ‘काठमाडौं इन्टरनेशनल माउण्टेनियरिङ्ग फिल्म फेस्टिभल’या झ्वलय् ‘सुनगाभा’ प्रिमियर जूबलय् थ: म्ह्याय् नस्वा: जोशी रेडकार्पेटय् न्यासि वंगु क्षण नं छम्ह अबुया निंतिं गर्वया क्षण धका: नस्वाया अबु रुमनं कन ।
थुकथं छगू धुंका: मेगु धिसिला:गु पला: न्ह्याकाच्वंम्ह मचाम्ह हिरोनी नस्वा जोशीया पला: अझं सुथां लाना वनी धइगु खँय् संखा यायेथाय् मदु ।

More Stories Like this

नेपालभाषा ल्यंकेगु लँय् लक्ष्मीदास मानन्धर
अमर संगीत स्रष्टा राजभाइ बज्राचार्य
बहुप्रतिभाशाली साहित्यकार गिरिजाप्रसाद जोशी
आन्दोलनकारी साहित्यकार राजा शाक्य
लक्ष्मण राजवंशी