स्वनिगःया च्याम्ह सद्यः (जिवित) कुमारी पूजाया नितिं ग्वय्दां तःवन

नेवाःत नापं सकल नेपाःमिं हनावयाच्वंपिं स्वनिगःया च्याम्ह सद्यः कुमारीतय्त तःजिक पूजा याइगु जूगु दु । थ्वहे वइगु ने.सं. ११३४ सिल्लाथ्व नवमि कुन्हु जुइगु न्हापांगु बृहत सद्यः (जिवित) कुमारी पूजाया नितिं ग्वय्दां तःवनेगु ज्या जूगु दु ।

ह्यूमत मिसा पुचलं ग्वसाग्वःगु न्हापांगु बृहत सद्यः (जिवित) कुमारी पूजाया नितिं येँया बसन्तपुरय् च्वंम्ह लाय्कु कुमारी, मखंया मखं कुमारी, किलाघःया किलाघः कुमारी, तोखाको तोखा कुमारी, ख्वपया कुमारी, बुंगःया कुमारी, यययलया हःखाय् च्वंम्ह कुमारी व यलया हे आजिवन कुमारी याना च्याम्ह कुमारीयात ग्वय्दां तःव ।

बिषेश पूजाया नितिं ग्वय्दां तःवनेमाःगु नेवाः परम्परा कथं खलःया नकिं ज्ञानशोभा महर्जनं च्याम्हं सद्यः कुमारीयात पूजा याना झिगः ग्वय्, झिगः ध्यवा, किसली तया ग्वय्दां छानादीगु खः ।

नेवाः समुदाय दुने सद्यः (जिवित) कुमारी माजुया बिस्कं हे महत्व दुगु व हरेक सांस्कृतिक जात्रापर्वय् हरेक थासय् च्वंम्ह कुमारी माजुयात ब्वये हयेमाः । तर सरकारं लाय्कू कुमारी बाहेक मेपिं कुमारीतय्त माक्वः आयश्रोतया ब्यवस्था यानामतःगु हुनिं न्हनावनेत्यंगु व न्हनावनेधुंकूगु कुमारी संस्कृतियात निरन्तरता बिइत पुचलं कुमारी पूजाया ग्वसाःग्वःगु मूल ब्यवस्थापन समितिया संयाजक रत्नकाजि महर्जनं जानकारी बियादिल । वय्कःया कथं थुकथंया पूजां न्हनावनेत्यंगु कुमारी संस्कृतियात निरन्तरता बिया न्हनावने धुंकूगु थासय् हाकनं कुमारी पलिस्था याकेत तिवः जुइमा धकाः न्हापांगु खुसिइ सद्यः (जिवित) कुमारी पूजा यायेत्यनागु खः ।

थ्यंमथ्यं द्वःछि भक्तजनतय्गु ब्वतिइ जुइत्यंगु न्हापांगु बृहत सद्यः (जिवित) कुमारी पूजाय् हरेक कुमारीया न्ह्यःने नेवाः परम्परा कथं समय्द्वं तया पूजा यायेगु संयाजक महर्जनं जानकारी बियादिल ।

More Stories Like this

मेरिल्याण्डय् लाखय् व पुलुकिसिलिसे हन येँयाः
स्यस्यः समाजं सत्यमोहन जोशीयात हन
मूलयात ग्वाहालि लःल्हात
मेहेन्दी च्वयेगु कासा जुइगु
मचातयत मां भाय् स्यनेगु संस्था नीस्वन