ख्वपया नमूना चण्डेश्वरी पर्वतय्

कृष्ण प्रजापती

ख्वपं हे थःपिं पर्वत जिल्लाया थीथी थासय् न्याना वंगु खः धइगु चिं कथं हे ख्वपया चण्डेश्वरी द्यःया नमूना कयाः स्वदँ न्ह्यः पर्वतया थापाठाना गाविसया नेवाः बस्तीइ चण्डेश्वरीया देगः दनेज्या जुल । नमूना जक ख्वपया चण्डेश्वरी देगःया काःगु मखुसें पर्वतबासी थुपिं नेवाःतय्सं अन उगु देगः दनेत झिम्हया ल्याखय् कालिगढत नं ख्वपं हे अन वंगु खः । पोखरां हःगु दाय्चि अप्पा छ्यला दयेकूगु उगु देगः दनेत ख्वपया थ्व कालिगढतय्त अथेहे स्वला ई काःगु खः ।

पाल्पाया अमरसिंह मन्दिर ख्वपया हे कालिगढत वयाः दयेकूगु खँ सिउपिं थनया नेवाःतय्सं पाल्पां उत्तरपाखें लाःगु थ्व नेवाः गां थापाठानाय् थःपिं न्हापानिसें हे ख्वपं वयाः च्वनाच्वनापिं खः धइगु खँ क्यनेत नं थ्व देगः दयेकागु खँ पूजारी टंकबहादुर श्रेष्ठं कनादिल । थ्व देगः नेवाःतय्सं जक आर्थिक ग्वाहालि यानाः दयेकूगु खः । गाविस व स्थानीय मेगु समुदाययाके छुं हे ग्वाहालि मकासें चेतप्रसाद श्रेष्ठ व मानबहादुर श्रेष्ठया जग्गा दान कयाः थ्व ज्या पुवंकूगु खः । खय्त ला थापाठानाया दक्कलय् थथ्यागु जग्गाय् थ्व देगः दयेकेगु कुतः जूगु खः । तर अन जग्गा भचा अप्वः हे थिके जूगुलिं ध्याबां भाय् मल्हायेवं अनया अथेहे स्वपिति जग्गाय् थ्व चण्डेश्वरी परिसर दयेकूगु खः ।

थुगु देगलय् जेठ पुर्णिमा कुन्हु बाहाँ स्यायेगु नं चलन दु । पश्चिम मोहडा यानाः ख्वपय् थें हे कथं वयेकाः दयेकूगु थ्व देगः धाःसा ख्वपय् स्वयां मचा चिधसां जाः धाःसा तःजा । थन खा, हँय्, च्वले, दुगु व मे नं स्यायेगु यानाच्वंगु खँ पुजारी टंकबहादुरं कन । स्थानीय बुद्धिजीवि गंगानारायण श्रेष्ठ उपभोक्त समितिया नायः जुयाः पर्वतया थापाठानाय् थुगु चण्डेश्वरी देगः दयेकूगु खः । थन थुगु देगः दनेत श्रमदान हे जक अप्वः खर्च जूगु खः । दां धाःसा स्वंगू प्यंगू लाख तका हे जक सामानया निंतिं वंगु खँ धाःगु दु । हेटौडाय् नं थथे ख्वपया गोल्मढी गणेद्यःया नमूना कयाः दयेकूगु देगः ख्वपया देगः स्वयां आपालं हे तग्वः व तजाः जुयाः नमूना हे जक जुयाच्वंगु दु ।

अन छ्यलाबुला जूगु पौ अप्पा फु्क्कं ख्वपं हे मुना हःगु व मेगु सामान धाःसा फु्क्क पोखरां तयार जुयावःगु खः । अन लिक्क छगू सत नं छम्ह इन्जिनियरं नापया आधारय् पोखारय् च्वना हे फिट यानाः छ्वयाहःगु खः । अन उगु तहराया पौ जडान यायेत भ्या हे मपाक तयार जुयावःगु खनाः उम्ह इन्जिनियर खनाः स्थानीय मनूत नं अजु चायाच्वंगु दु । अन उगु देगः दनेत १२/१३ हात जग्गा जक न्यायेमाःगु व मेगु जग्गा फुक्कं दान वःगु खँ स्थानीय लालबहादुर श्रेष्ठं कनादिल । ख्वपया नमूना कयाः ख्वपबासी कालिगढत हे च्वना दयेकूगु उगु देगलय् हाल सुथय् बहनी पूजा यायेत पूजारी व्यवस्था जुयाच्वंगु दुसा वया मलाइबलय् हे जक मेपिंत ग्वाहालि कयाच्वंगु दु । ख्वपया नेवाःत हे पर्वतया कुश्मा, थापाठाना, फलेबास नापं थीथी थासय् थ्यंगु खः धइगु नमूना क्यनेत थ्व देगलं ग्वाहालि यानाच्वंगु दु । थन गुं भ्वय् यायेगु व म्हितेगु तकं छिंगु बांलागु थाय् दु ।

News Location:

Related Stories

नेवाः भाय् सम्वन्धी पर्वतया ९२ दँया सरस्वती श्रेष्ठया नुगः खँ
गैर नेवाः समुदायं न्ह्याकाच्वंगु लाखे प्याखं
पश्चिमाञ्चलस्तरीय बृहत्त मिसा महोत्सव न्ह्यात
आमलि पर्वतया म्हसीका
नेवाः भाय् सम्वन्धी पर्वतया ९२ दँया सरस्वती श्रेष्ठया नुगः खँ

More Stories Like this

स्याङ्जाया ७० दँया मेघनारायण मानन्धरया नुगः खँ
नेपालभाषायात नेवारभाषा गुबले निसें धाल ?
नेवाः भाय् सम्वन्धी पर्वतया ९२ दँया सरस्वती श्रेष्ठया नुगः खँ
आमलि पर्वतया म्हसीका
ज्यापु महागुथिया पत्रकार सम्मेलन