नेवाः हाइकु निलापौ

सुधीर ख्वबिया हाइकु
कार्तिकया खिचा
पाकः ख्वालं पुयाःलि
न्ह्यानाच्वन देय् ।

चिरिबाःगु जः
म्हगस लसताया
ख्युंया आतङ्क ।

सुयातःगु घाः
अमूर्त किपा जुल
चित्रकारिता ।

शाक्य सुरेनया हाइकु
ताल्लाया निभाः
पाक्वय् उजाड, सुख्वा
बःसिमाय् बुँ, स्वां ।

प्याःचाया द्धन्द्धं
ग्वात इच्छा गुँजलां
सुनामी सूर्य ।

ईश्वरीमैयाँ श्रेष्ठया हाइकु
वा पी लः न्यानाः
सर्गय् थथधाः सुपाँय्
ह्यूगु लकस ।

च्याःगु मिप्वालं
ख्याउँगु हि मक्वात
वथं गःगु बँ ।

सर्गतय् थ्यूगु
छँया जालय् तक्यनाः
तनावं सतः ।

प्रदीप श्रेष्ठया हाइकु
वसन्तया ई
चुलि वल सिमात
बानी अथे ।

Related Stories

नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ

More Stories Like this

नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
गजल