नेवाः हाइकु निलापौ

सौरभ शाक्याया हाइकु
क्यबय् लाभामा
छ्यल‍ं चुयाः दनाच्वं
ल्याय्म्हसू क्यनाः ।

सेनाया परेडं
बसन्त न्हुयावन
म्हछिं कं पिनाः ।

भूषणप्रसाद श्रेष्ठया हाइकु
न न्याः, वा नं गाः
न्हू- नेपालय् न्हू- मौसम्
ध्याचः शरदय् !

स्याब्वं नवःसा
ल्हाः सिलाछ्‍व साब्बनं
लः सिसिककः !

कृष्णमोहन जोशीया हाइकु
न्ह्यलुवाः स्वस्वं
कु चाःगु मिखाग्वःत
ज्वय् पियाहल ।

लः तिकि मनं
सुपाँय्या अर्थ हे छु
धरति वातां ।

बुद्ध नेवाःया हाइकु
मतिना पुखू
बसन्‍तं थिया मब्यू
जीवन सुकु ।दँ १ ल्याः १ थ्यंल्याः २ ने.सं. ११३१ तछला/दिल्ला

Related Stories


More Stories Like this

नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
गजल