खोनाया भिं प्याखँ क्वचाल

खोनाय् ४४दँ लिपा क्यंगु भिं प्याखँ शनिवाः च्वये लाछि त्वालय् 'एकादशी वर्त' नांया प्याखँ क्यना क्वचाल । खोक्नाया श्री रुद्रायणी देपा दाप खलः व म्हेना दाप खलःया संयोजन व लिधंसा पासा पुचया व्यवस्थानपन ग्वाहालिं वंगु गुन्ह पुन्हि निसें न्ह्याना वयाच्वंगु भिं प्याखँ शनिवाः क्वचाःगु खः ।

खोक्नाया क्वये लाछि, गा बुँ लाछि व च्वये लाछिया दबुलिइ पालंपा क्यना वयाच्वंगु थुगु भिं प्याखँलय् सच्छिम्ह मयाक्क कलाकारतय् ब्वति दुगु खँ लिधंसा पासा पुचया नायः भाजु सरणगोपाल डंगोलजु नेपालमण्डलयाता कनादिल ।News Location:

Related Stories

साउन ३० गते निसें झिंनिदँया सिकाली मेला जुइगु
खोनाया ज्वजलपा
खोना महोत्सव न्ह्यात

More Stories Like this

मेरिल्याण्डय् लाखय् व पुलुकिसिलिसे हन येँयाः
स्यस्यः समाजं सत्यमोहन जोशीयात हन
मूलयात ग्वाहालि लःल्हात
मेहेन्दी च्वयेगु कासा जुइगु
मचातयत मां भाय् स्यनेगु संस्था नीस्वन