गजल

सुरज 'आकृति'

थ:गु लागाय् जित: ज्वये मब्यू
म्हग्स पूवंक थौं ह्वये मब्यू

स्वतन्त्रताया थ्व स: कुना: जिगु
चकंका पपु जित: ब्वये मब्यू

नेवा: जूगुया ध्वाँय् ब्वयेका
हलिमय् नेवा: नां थ्वये मब्यू

लुफिं हाका थौं लक्ष्यया लँपुइ
इतिहासया पाना च्वये मब्यू

कुंखिना: जिगु भाषा व सम्वत्
न्हूगु सुर्द्यः गुबलें स्वये मब्यू

More Stories Like this

नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ
नेवाः हाइकु निलापौ