अधिवेशनं ब्यूगु सन्देश

नेवा: जागरण मञ्चया न्हापांगु अधिवेशन त:जिक क्वचा:गु दु । नापं निवर्तमान संयोजकया नेतृत्वय्‍ न्हूगु कार्यसमितिया ल्यज्या नं जुइधुंकूगु दु । थुकिं नेवा:तय् दथुइ छगू बांला:गु सन्देश नं वंगु दु । छुं नं संस्था निरन्तररुपं न्ह्‍याका यंकेया नितिं उगु संस्थाया ज्याझ्वलय्‍ निरन्तरता दयेमा: । मनू सित व म्वा:नि धका: स्वयेगु ख:सा वइगु सास: स्वइ । सास: मन्त कि मन्त । अथेहे छुं नं संगठन जीवित वा म ृत धका: स्वयेगु मापदण्ड उकिया गतिविधि जुइ । नेवा: जागरण थौंतक थज्या:गु खँय्‍ गुबलें चुके जूगु मदुनि । जातीय सवालय् भाषिक सवालय् अले राष्टि्रय राजनीतिया सवालय् तकं सरोकार तयाव:गु नेवा: जागरणया गतिविधि स्थापनाकालंनिसें आतक उतिकं हे सशक्त ढंगं न्ह्‍यानाव:गु दु । नेवा: जागरणं थ:गु विधानकथं स्वदँय् अधिवेशन यायेमा:गु ख: । तर थीथी देशया राजनीतिक आन्दोलनया कारणं थ्व ज्या दच्छि लिज्यात । अथे जूसां जागरणं थ:गु अधिवेशन यात । अले न्हू कार्यसमिति विधिवत रुपं ल्ययेगु ज्या नं यात । लोकतान्त्रिक देसय् संगठनय् नं लोकतान्त्रिक खँ हे जुइमा: । छुं नं कथंया तानाशाही प्रवृत्ति क्यने मज्यू । थज्या:गु सवालय् न्हापा खँ उथे मजूगु नं मखु तर अधिवेशनं थुज्व:गु खँयात निराधार धका: क्यना ब्यूगु दु । अले अधिवेशनं न्हूगु कार्यसमिति चयन याना: मेमेगु नेवा: संगठनतय्‍त नं छगू उदाहरणीय ज्या याना: क्यनाब्यूगु दु । नेवा: जागरण थौंकन्हय् नेवा:तय् दथुइ छगू स्थापित नां जुइधुंकूगु दु । थुलि जक मखु सरकारी स्तरं नं नेवा:तय् सवालय् खँ पिहाँ वइबलय् यक्व थाय् नेवा: जागरणया खँ ल्हानाह:गु दु । नेवा: जागरणयात नेवा: न्ह्‍यलुवातय्‍सं नं छगू कि्रयाशील ल्याय्‍म्हतय् संगठनया रुपय् म्हसीका: थुकिया ज्याझ्वलय् ब्वति कया: ग्वाहालि याना वयाच्वंगु दु । नेवा: जागरण छुं नं पार्टी मखु तर फुक्क पार्टीया नेवा: नेता कार्यकर्तातय् थ्व मंका: दबू ख: । उकिं हे थुकियात छगू नेवा: फोरमया रुपय् नं थुइकेगु यानाह:गु ख: । थौंया घडी थुगु संगठनं अधिवेशन क्वचायेका: न्हूकथं न्ह्‍यज्या: वनेगु निर्णय यासें नेवा:तय् दथुइ छगू बांला:गु सन्देश प्रवाह या:गु दु ।

More Stories Like this

पहिचानसहितया संघियताय् नेतातय्गु ग्याचिकु
दरवार हत्याकाण्डय् ‘रअ’ मखु ‘सिआईए’ नाय: हँ
कोइराला सरकार न ख्येँय् चाल न हँय्या चाल
निर्वाचनया निष्पक्षताय् ब्वलंगु न्ह्‍यस:
न्यायाधिश जुइत ध्यवा नकेत वंगु न्यायपालिका न्ह्‍यस: