भाय् सयेके (भाषा सिकौं) – ७६

नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो ।

थुगुसी साहुजु व गाहाकि दथुइ जूगु ख“ल्हाबल्हा

यसपाली साहुजी र ग्राहक बीचको भएको कुराकानी

गाहाकि : साहुजु, थनं ज्याकेट दुला थें ?
साहुजी, यहा“ ज्याकेट छ होला ?
साहुजु : दु, छितः दंगु माःगु कि थिकेगु माःगु ?
छ, तपाईलाई सस्तो चाहिने कि मह“गो चाहिने ?
गाहाकि : थयेक स्वयाः भचा बांलाःगु बियादिस“ ।
यसो हेरेर अलि राम्रो खाले दिनुस् ।
साहुजु : थुगु पति स्वयादिस“ ।
यो चाहिं हेर्नुस् ।
गाहाकि : थुकिया गुलि तू वः ?
यसको कति पर्न आउ“छ ।
साहुजु : थुकिया न्हय्सः तका तू वः ।
यसको सात सत रुपिया“ पर्न आउ“छ ।
गाहाकि : भचा मिलय् याये मज्यूला साहुजु ?
अलि मिलाउन मिल्दैन साहुजी ?
साहुजु : नां थ्व कयादिस“ ।
ल यो लिनुस् ।
गाहाकि : थ्व बांला गुलि थुकिया ?
यो राम्रो छ कति हो यसको ?
साहुजु : मुक्कं द्वःछि तका बियादिस“ ।
जम्मा एक हजार रुपिया“ दिनुस् ।

शब्द म्हसीके - शब्द परिचय
साहुजुसाहुजी
दुला थेंछ होला
दु
दंगुसस्तो
थिकेगुमह“गो
गाहाकिग्राहक
स्वयाःहेरेर
थुकियायसको
स्वयादिस“हेर्नुस्
न्हय्सःसात सय
तकारुपिया“
गुलि जुल ?कति भयो ?
द्वःछिएक हजार
थ्वयो

न्ह्यब्वम्ह : दिपु

More Stories Like this

भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ६४
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ६०
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५९
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५२
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५०