प्रधानमन्त्री भट्टरार्इ नं ‘भान्तांभुन्तुं’

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्इ नं मेमेपिं प्रधानमन्त्री थें तुं नेपा:या प्रधानमन्त्रीपिनिगु धलखय् जक थ:गु नां तयेकेगुली ता:ला:गु दु । डा. भट्टरार्इ प्रधानमन्त्री जुइधुंका: दकलय् त:धंगु ज्या धका: बय्‍बय्‍ जूगु न्हय्‍गू बुँदाया सम्झौता ख: । तर थ्व अनिवार्य रुपं जुइमा:गु ज्या माओवादीया हुनिं हे जुइमफयाच्वंगुलिं विदेशी केन्द्रतसें माओवादीयात हे प्रधानमन्त्री दयेका: सम्पन्न या:गु ज्या ख: । आम नेपा:मि जनतायात मा:गु खँ धइगु थन शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण व आर्थिक उन्नति हे ख: । तर न्हापानिसें गुकथं थुगु स्वंगुलिं ख्यलय् अवनतिया स्थिति न्ह्‍यानां तुं च्वन, थुकियात दिकेगु नितिं गुगुं प्वा: तीगु ज्या तकं मजू । अथेजूगुलिं स्वाभाविक रुपं हे देय् अवनतिपाखे न्ह्‍याइगु स्वभाविक ख: ।

डा. बाबुराम भट्टरार्इ प्रधानमन्त्री जुइवं वय्‍कलं मुस्ताङ गाडी गया: स्वदेशी उद्योगयात प्रोत्साहन बीगु दसु क्यनादिल । तर उगु दसु क्यंथें तुं वय्‍कलं म्होतिं नं सरकारी ज्याकुथिइ फयांफच्छि स्वदेशी उद्योगया वस्तु दत्तले स्वदेशी उत्पादन छ्‍यलेगु, मन्त धा:सा जक मजी मगा:गु खँय् विदेशी उत्पादन स्वयेगु धा:गु ख:सां छुं जुइत्यंगु आशा वइगु ख: । गथेकि न्हापा सरकारी ज्याकुथि छगू इलय् पेपरवेटया रुपय् ल्वहंग्वारा छ्‍यलीगु ख: । अथेहे बेतया मेच नं छ्‍यलेगु या:गु ख: । वय्‍कलं मुस्ताङ गाडी ग:सां मेपिं मन्त्री व सचिवपिसं मर्सिडिज बेन्चकार हे गयाच्वंगु दु । अथे जूगुलिं प्रधानमन्त्रीया 'मुस्ताङ गाडी' छगू जोकर पह: बाहेक छुं हे सावित जुइफयाच्वंगु मदु ।

मुस्ताङ गाडी स्वयम् विदेशी पाटपुर्जां बने जूगु ख:, असेम्बलिङ जक नेपालय् जूगु ख:, तर आ:यात उलियात हे नं राष्ट्रवादया दसुकथं कायेगु ख:सां आ:या प्रधानमन्त्रीया पालय्‍ आपालं राष्ट्रवादविरोधी ज्याखँ जूगु दु । थुकी दकलय् न्ह्‍य:ने ला विप्पा सम्झौता हे ख: धा:सां मेखे न्हय्‍गू बुँदाया सम्झौता नं म्हिग:या क्रान्तिकारी लडाकूतय्‍गु स्वाभिमानय् घा: लाइकथं हे ख: । म्हिग:या धारणा व भावनायात स्व हे मस्वयेगु, विचा: हे मयायेगु ख:सा मेगु हे खँ जुल । थुकथं डा. बाबुराम भट्टरार्इया पालय् राष्टि्रय व आन्तरिक निथीकथंया हे स्वाभिमानय् घा: लाकेगु ज्या जूगु दु । तर थुकथं जुया: देसय् आर्थिक उन्नति व विकास दुहाँ वल ला ले ? थ्व नं मजू ।

लोडसेडिङया मार उकथं हे हानं सुरु जूगु दु, सरकारं डिजेल प्लान्ट हयेगु खँ ल्हा:गु दु । आपा:सिनं थुकी कमिसनया खेल खनाच्वंगु दु । मेखे इतिहासय् हे दकलय् त:धंगु जम्बो मन्त्रिमण्डल दयेकल । थुकिं प्रम भट्टरार्इया मितव्ययिताया सिद्धान्तं नं हावा नल । मन्त्रिमण्डल टिके यायेगु नितिं थ्व बाध्यता ख:, कन्हय् अथे मयायेवं मधेशी मोर्चां समर्थन लित काइ व डा. बाबुराम भट्टरार्इ प्रधानमन्त्री हे जुइमखु धा:सा थ्व ला स्वाभाविक बाध्यता हे ख: धइपिं नं दु । खँ स्वाभाविक बाध्यताया हे ख:, गुगुं ब्रेकथ्रूया मखु । नेपालं गुगुं न्हूगु धार कयाच्वंगु मदु । थथेहे जुया: नेपा:या पुलांगु धारय्‍ डा. बाबुराम भट्टरार्इ न्हूम्ह मनू व:सां पुलांम्ह हे जुयावनीगु नियति हे ख: । उकिं स्वलाप्यलाया दुने हे डा. बाबुराम भट्टरार्इ नं पुलां जूगु दु । आ: छुं र्इ न्ह्‍यात धा:सा क्वपुलांगु नं जुइ हे तिनि ।

More Stories Like this

‘नेवा: राज्यया ध्वाँय् छेँय्छेँय् थ्यंकेमा:’
न्हापांम्ह सगरमाथा आरोही रामकृष्ण श्रेष्ठया स्वक्व:गु आरोहण ग्वाहालि समितिया प्रतिवेदन
काठमाडौं महानगर विकास समूहया अपील
अमेरिकी राजदूतया फेशबुक सन्देश नेपा:या मामलाय् हस्तक्षेप
ल: व ख: