अमेरिकी राजदूतया फेशबुक सन्देश नेपा:या मामलाय् हस्तक्षेप

अमेरिकी राजदूत भाजु स्कट एच. डेलिसीं न्हापां ला बन्द हडताल कांग्रेस थुज्व:गु लोकतान्त्रिक पार्टीया नितिं ल्व:गु खँ मखु धाल, हानं थथेहे जुल धा:सा नेपालय् अमेरिकी लगानी दुकायेत थाकुइ नं धाल । अमेरिकी राजदूत भाजुया थुगु खँ वय्‍क:या फेशबुक स्टाटसया रुपय् खनेदुगु ख:, गुगु खँ नेपा:या पत्रपत्रिकां मज्जा नक्सां हे चर्चाया विषय दयेकल । थुकिं थीथी न्ह्‍यस:त व:गु दु ।

दकलय् न्हापां ला छम्ह विदेशी राजदूत जुया: नेपा:या राजनीतिक दल व राजनीतिक दलया नेतातय्‍त थुकथं 'शिक्षा बीगु' वा पाठ स्यनेगु ज्या याये ज्यू लाकि मज्यू ? स:स्यूपिं मनूतसंे थुकियात छगूकथं राजनीतिक हस्तक्षेपया रुपय् हे कयाच्वंगु दु, गुकियात स्वाभाविक धायेफइमखु ।

नेपा:या जनता दु:खकष्टय् लाइगु खँयात नेपा:मि जनतां हे स: ल्ह्‍वने फयेकेमाल । थीथी नागरिक दबू व मञ्चतसें विरोध यायेमाल । थथे जुया: नं च्वंगु दु । छन्हु तकया बन्दयात नेपा:मि जनतां सह हे यानाच्वंगु दु । बन्द निन्हु स्वन्हु न्ह्‍यात धायेवं विरोध यायेगु व अवज्ञा यायेगु याना हयेगु वयां ता:हा: जुल धायेवं प्रतिकारय् तक नं कुहाँ वयेगु यानाच्वंगु दु । बन्दया झ्वलय् आकस्मिक समस्याया नितिं एम्बुलेन्स, पत्रकारतय्‍त त्व:तीगु जुयाच्वंगु दु धा:सा उकथंया छूट बीगु ज्याया दुरुपयोग नं जूगु दु । दुरुपयोग या:पिन्त कारवाही नं जगु धा:सा दुरुपयोग याइपिन्त कारवाही यायेगु नामय् हानं सर्वसाधारण नं ला:गु दु । गुलिसिनं बन्द अवज्ञा यात धका: तोडफोड याइ धा:सा गुलिं हानं बन्दकर्तात अप्व:पिं लाना: सर्वसाधारण नं ला:गु नं दु । थुकिं बन्द व्यवस्थापनया ख्यलय् नं समस्या पिदंगु दु । थ्व नेपालय् दुने न्ह्‍यानाच्वंगु खँ ख:, थुकी विदेशीतसें न्ववाये मा:गु छुं जरुरत मा:गु खँ मदु ।

मेखे बन्दया झ्वलय् उद्योग वाणिज्य महासंघ थुज्व:गु व्यापारीतय् संस्थां विरोध हे याना वयाच्वंगु दु । बन्दया ज्याझ्वलं व्यापारीतय्‍गु नोक्सानी जूगु जक मखु, विदेशी पर्यटक दुहां वइगु खँय् व विदेशी लगानी दुहाँ वइगु खँय् नं असर ला:गु धइगु स: नं दहे दु । अमेरिकी राजदूत भाजुं न्ववा:गु मुख्य आधार धइगु न्हापा सर्वसाधारण जनताया 'लँय् जुइ दइगु अधिकार'या सवाल ख: । थ्व मानव अधिकारया सवाल जूगुलिं थुकी न्ह्‍याम्हेस्यां नं न्ववाये दु वा न्ववायेमा: धका: राजदूत भाजुं फेशबुकय् स्टाटस च्व:गु खनेदु ।

More Stories Like this

‘नेवा: राज्यया ध्वाँय् छेँय्छेँय् थ्यंकेमा:’
न्हापांम्ह सगरमाथा आरोही रामकृष्ण श्रेष्ठया स्वक्व:गु आरोहण ग्वाहालि समितिया प्रतिवेदन
काठमाडौं महानगर विकास समूहया अपील
प्रधानमन्त्री भट्टरार्इ नं ‘भान्तांभुन्तुं’
ल: व ख: