भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ६४

नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो ।

निम्ह पासापिनिगु दथुइ फोनय् जूगु खँल्हाबल्हा

सुरेश : नमिता, गनं वनेत्यनागु छ ?
नमिता, कहाँ जानलागेको तिमि ?

नमिता : अहो सुरेश, जि पसः वनेत वयाःगु, छ ले ?
अहो नरेश, म पसल जानलाई आएको तिमि नि ?

सुरेश : ताःपाक्क हे खःकि छु ?
टाढै हो कि के हो ?

नमिता : मखु, पत्रिका छपाः न्याये धकाः वयागु का ।
होइन, पत्रिका एउटा किनौं भनेर आएको नि ।

सुरेश : अले हालखबर ला फुक्कं पाय्छि जू मखुला ?
अनि हालखबर त सबै ठिक छ होइन ?

नमिता : अँ पाय्छि हे जू ।
अँ ठिकै छ ।

सुरेश : छेँ छक्वः वःसा जि हे ज्यू नि ।
घरमा एकचोटि आए भईहाल्छ नि ।

नमिता : ज्यू, थय्क ई मिलय् यानाः वयेकाः ।
हुन्छ, यसो समय मिलाएर आउँछु ।

सुरेश : काःसा, छेँ वा अलय् बांलाक्क च्वनाः खँ ल्हायेका ।
लौत, घरमा आउनु राम्रोसित बसरे कुरा गरौंला ।

नमिता : ज्यू, जि फोन यानाः वये, आःयात वने ।
हुन्छ, म फोन गरेर आउँछु, अहिलेलाई जान्छु ।

सुरेश : ज्यू, लिपा हे नापलाये का ।
हुन्छ, पछि नै भेटौंला नि ।

खँग्वः म्हसीका - शब्द परिचय
गनं - कहाँ

वने त्यनागु - जान लागेको

- तिमि

जि -

वयाःगु - आएको

ताःपाक्क - टाढै

मखु - होइन

छपाः - एउटा

फुक्कं - सबै

छक्वः - एकचोटि

- समय

वयेका - आउँछु

छेँ - घर

नापलाये - भेटौंला

न्ह्यब्वम्ह : दिपु

More Stories Like this

भाय् सयेके (भाषा सिकौं) – ७६
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ६०
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५९
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५२
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५०