भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ६०

नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो ।

छगू पसलय् साहुजु व गाहाकि दथुइ जूगु खँल्हाबल्हा

गाहाकि : साहुजु, थ्व टिभीया मू गुलि तू ?
साहुजी, यो टिभीको मूल्य कति पर्छ ?

साहुजु : थ्व टिभीया झिद्वः तका तू ।
यो टिभीको दश हजार रुपियाँ पर्छ ।

गाहाकि : मेगु गुलितक्क वंगु दु साहुजु ?
सस्तो कतिसम्म जाने छ साहुजी ?

साहुजु : थ्व स्वयाः नं थिकयेगु माःसां नं दु ।
यो भन्दा पनि महँगो चाहिए पनि छ ।

गाहाकि : एलसीडी टिभीया गुलि तू २४ ईन्चया ?
एलसीडी टिभीको कति पर्छ २४ ईन्चको ?

साहुजु : २४ ईन्चया २४,०००।- तका तू ।
२४ ईन्चको २४,०००।- रुपिया पर्छ ।

गाहाकि : भचा डिस्काउन्ट मदुला ?
अलि कति डिस्काउन्ट छैन ?

साहुजु : न्यागू प्रतिशत डिस्काउन्ट दु ।
पाँच प्रतिशत डिस्काउन्छ छ ।

गाहाकि : ग्वदँया वारेन्टी दु साहुजु ?
कति वर्षको वारेन्टी छ साहुजी ?

साहुजु : दच्छि वारेन्टी दु, तयाः बिइला ?
पाँच वर्षको वारेन्टी छ, राखिदिउँ ?

गाहाकि : ज्यू तयादिसँ, अले थ्व धेबा नं कयादिसँ ।
हुन्छ राखिदिनुस्, अनि यो पैसा पनि लिनुस् ।

खँग्वः म्हसीकाशब्द परिचय
गाहाकि - ग्राहक
साहुजु - साहुजी
थ्व - यो
झिद्वः - दश हजार
तका - रुपियाँ
थिकयेगु - महँगो
न्यागू - पाँच
माःसा - चाहिए
व स्वयाः - यो भन्दा
छितः - तपाईंलाई
ग्वदँ - कति वर्ष
दच्छि - एक वर्ष
तयाः बिइला ? - राखिदिउँ
तयादिसँ - राखिदिनुस्

न्ह्यब्वम्ह : दिपु

More Stories Like this

भाय् सयेके (भाषा सिकौं) – ७६
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ६४
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५९
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५२
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५०