भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५९

नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो ।

निम्ह पासापिनिगु दथुइ जूगु खँल्हाबल्हा

महेश : कविता, गनं वनेत्यनागु छ ?
कविता, कहाँ जानलागेको तिमि ?

कविता : अहो महेश, जि पसः वनेत वयाःगु, छ ले ?
अहो महेश, म पसल जानलाई आएको तिमि नि ?

महेश : ताःपाक्क हे खःकि छु ?
टाढै हो कि के हो ?

कविता : मखु, लँ छपाः न्याये धकाः वयाःगु का ।
होइन, लुगा एउटा किनौं भनेर आएको नि ।

महेश : अले हालखबर ला फुक्कं पाय्छि जू मखुला ?
अनि हालखबर त सबै ठिक छ होइन ?

कविता : अँ पाय्छि हे जू ।
अँ ठिकै छ ।

महेश : पसलय् छक्वः वःसा जि हे ज्यू नि ।
पसलमा एकचोटि आए भईहाल्छ नि ।

कविता : ज्यू, थय्क ई मिलय् यानाः वयेकाः ।
हुन्छ, यसो समय मिलाएर आउँछु ।

महेश : काःसा, पसलय् वा अलय् बांलाक्क च्वनाः खँ ल्हायेका ।
लौत, पसलमा आउनु राम्रोसित बसेर कुरा गरौंला ।

कविता : ज्यू, जि फोन यानाः वये, आःयात वने ।
हुन्छ, म फोन गरेर आउँछु, अहिलेलाई जान्छु ।

महेश : ज्यू, लिपा हे नापलाये का ।
हुन्छ, पछि नै भेटौंला नि ।

खँग्वः म्हसीकाशब्द परिचय
गनं - कहाँ
वने त्यनागु - जान लागेको
- तिमि
जि -
वयाःगु - आएको
ताःपाक्क - टाढै
मखु - होइन
छपाः - एउटा
फुक्कं - सबै
छक्वः - एकचोटि
- समय
वयेका - आउँछु
पसः - पसल
नापलाये - भेटौंला

न्ह्यब्वम्ह : दिपु

More Stories Like this

भाय् सयेके (भाषा सिकौं) – ७६
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ६४
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ६०
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५२
भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५०