छगू भ्रम

- श्यामदास

जिं परमात्मायात विश्वास मयाना
द्यःपिनिगु अस्तित्वयात स्वीकार मयाना
म्वाना च्वंतलय् दैच्वनी जिं धैच्वना
सिनाःलि आत्मा ल्याहां वै जिं पत्याः मयाना ।

जन्म जन्मान्तरया बाखं झूठ खः
धर्म, शास्त्र, महाजब फुक्क फजूल खः
धर्म भिक्ष'तय्सं दयेकीगु बाखं असत्य खः
धर्म धाधां झीत त्वाकः दयेकीपिं गलत खः ।।

गौतम बुद्ध सत्य खः जातक बाखं मिथ्या
थःत म्हसीवं झीसं संसार म्हसीगु खः
छि सत्य खः, जि सत्य खः, सृष्ठी सत्य खः
मेगु फुक्क केवल धोखा खः, छगू भ्रम खः ।।

More Stories Like this

अस्तित्वया न्ह्यसः
आहा ! कीर्तिपुर महोत्सव
ल्होंकि
जनता तयार जुइमाल
पितं - स्वार्थ