अप्सरा वाःपौ > साहित्यसिलु म्ये (चिपूखँ)
Wed Dec 21, 2011 6:13 pm NST
सुकु तसकं ब:लाम्ह व बां नं ला:म्ह ल्याय्‍म्ह ख: । वया देहेरचा (दँय्‍चा) ल्वाकेगु शोंख । न्ह्‍याबलें दँय्‍चा पंज: ज्वना समाया क्यबय् वनी । क्यवय् आलुबखरामा क्वय् दँय्‍चा पंज: दिकी ... [पूवंक]

ल: पापी तिति त्याउँ
Wed Dec 14, 2011 1:50 pm NST
अय् जुलुस व:थें च्वं ! मस्यू । पां मथू । धुफ्‍व: दंगुलिं झ्या: तिनातयागु दु । जिन्दावाद धा:गु लाकि मुर्दावाद धा:गु मस्यु । जिन्दावाद धा:गु नं मखु, मुर्दावाद धा:गु नं ... [पूवंक]