अप्सरा वाःपौ > मनोरञ्जनकलाकारिताय् न्हय्न्यादँ बिके धुंकूम्ह भृगुराम श्रेष्ठ
Thu Nov 20, 2014 11:42 am NST
विजयरत्न असंबरे भृगराम श्रेष्ठ कलाकारिता, भाषा व धर्मप्रति नुग: क्वसायेका: जीवन हनाच्वनादीम्ह छम्ह नांजा:म्ह कलाकार ख: । संगीतया ख्य: वय्क:या दकलय् न्हापांगु मतिना ख:सा कलाकारिताया मेमेगु ख्यलय् वय्क: सा:प हे नुग: ... [पूवंक]

हङकङ अवार्डय् नेवा: फिल्म
Mon Nov 10, 2014 2:07 pm NST
– विजयरत्न असंबरे थौंकन्हय् विदेशय् वना: नेपाली फिल्म अवार्डया ज्याझ्व: यायेगु चलन शुरु जुइ धुंकूगु दु । थुखेपाखेया दकलय् न्हापांगु पला: न्ह्याकूम्ह आर. के. सुवेदी ख: । वय्क: भाजुं दकलय् न्हापांखुसि ... [पूवंक]

राजमतिनिसें किर्तिलक्ष्मीतकया यात्राय् हिसिला
Sun Aug 31, 2014 12:25 pm NST
हिसिला महर्जन धइम्ह किपुया म्ह्याय् मचा ख: । अले आ: वया किपुया हे ईतिहासयात फिल्मया पर्दाय् हयेगु कुत: जुया च्वंगु “किर्तिपुर : अ लिजेण्ड अफ किर्तिलक्ष्मी ” नांयागु छगु फिल्मय् ... [पूवंक]

जिं खनाम्ह श्रीकृष्ण श्रेष्ठ
Mon Aug 25, 2014 2:01 pm NST
श्रीकृष्ण श्रेष्ठलिसे म्हसिका गब्ले जुल धइगु लुमं मजु । चवालिस पैंतालिस सालपाखे हे म्हसिउगु जुइमा । तर म्हसिसांनिसें हे वलिसे सम्बन्ध बांला । उगु इलय् नेपा:या फिल्मख्यलय् संघर्ष हे यानाच्वंगु ... [पूवंक]