साहित्य > च्वखँ

लाकां
Wed Oct 31, 2012 11:57 am NST
श्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ जि छम्ह लाकां प्रेमी ! जितः मचां निसें लाकां धालकि साप यः । थःत यःगु लाकां धायेवं न्याना मबिल धकाः मचा बलय् यक्व ख्वये नं । इलय् ब्यलय् नयेगु ... [पूवंक]

थथे नं जुइयः [ ध्याचु ]
Thu Sep 1, 2011 9:39 pm NST
सौरभ शाक्य जुइ धयागु नं गथे यः गथे यःका,ःछगू तातुंसा मेगु जुयाच्वनी । आलुबाय् वनाच्वंम्ह भान्ताबाय् थ्यनाच्वनी, फःसि धकाः खानाहःगु भोगत्याः लानाच्वनी । आलु नयाः खेँय्या सवाः कायेगुसा मेगु हे खँ ... [पूवंक]

गधा [ ध्याचु ]
Thu Aug 4, 2011 6:00 am NST
सौरभ शाक्य "गधा ! माफयाना दिसँ", जिं छितः धयाच्वनागु मखु न जिं गनं गधा खना सःता हे च्वनागु खः, न जिं गधा धकाः म्हुतु वानागु हे च्वनागु खः । गधा जिगु ... [पूवंक]

जः
Thu Jun 30, 2011 5:40 am NST
सुजिता माःजु जः दुने ख्युं हुसुं न्ह्यब्वानाच्वन षडयन्त्रया तन्त्रमन्त्र ब्वनाः जःयात मू हायेकाच्वन नविनताया शुन्यताय् थौं जःयात तक्यंकाच्वन हस्ते व हाइस्तेया सलय् न्ह्यानाच्वंम्ह बुंगःद्यः थें जः विवेकहीन, जः गतिहीन, जः अस्तित्वहीन जः दुने ... [पूवंक]