साहित्य > बाखं

बाखं च्वये मखुनी
Sat Jun 2, 2012 12:08 pm NST
अनिक शाक्य तःन्हु दत बाखं च्वये धकाः मंतुनाःगु । च्वये मखनाच्वन । ई मदयाच्वन । मखु च्वये हे मययाच्वन । अझ धाये, च्वये हे मसयाच्वन । गबलें मच्वयानिगु बाखं च्वये नं ... [पूवंक]

परिवेश (मुक्तक बाखं)
Sat Mar 24, 2012 5:37 pm NST
केदार सितु बौम्हसिया उपदेश न्यनाः काय्म्हं लय्तायाः धाल - 'जिं नं यक्व आखः ब्वनाः धिबा यक्व कमय् याये ।' काय्या खं मख्ख जूम्ह बौम्हं काय्याके न्यन - 'धिबां छु यायेगुलय् ?' काय्म्हं लिसः ... [पूवंक]

बायावंगु लँपु
Thu Mar 8, 2012 5:02 am NST
बिमलप्रभा बज्राचार्य छन्हु जि तिंख्यलिक्क बिजुली ज्याकुथी मतया ध्यबा पुलाः काय्या निंतिं सफू न्याय्त भोताहिति स्वयाः थःगु मतापय् वनाच्वना । लँय् मनूत म्वःम्वः जुयाच्वन । सकलें थःथःगु गन्तब्यय् थ्यंकेत हथाय्चाः ... [पूवंक]