साहित्य > चिनाखँ

सुपाँय्
Sat Dec 31, 2011 9:57 pm NST
रजमाइल श्रेष्ठ सर्ग व सागर सुपाँय् मिलनविन्दुइ गबलें सर्गं क्वत्यली गबलें सागरं थछ्वइ सर्ग व सागरं कुचुकुचु नकी सुपाँय् गबलें लय‍्ताइ सुपाँय् गबलें तंचाइ लय‍्ताइ - माधुर्यता ब्वइ, झलमल जुइ तंचाइ - कालीया रुप काइ, ताण्डव नृत्य ब्वइ सुपाँय् ... [पूवंक]

न्ह्यलं चाय‍्वं
Tue Dec 27, 2011 9:35 am NST
पामिला म्हगसय् जाय‍्क छ वल खिति खिति न्हिला पुत्तु पुला । तीजक, वास्याहा............ बुलुक्क ख्वाः क्यं क्यं, न्हाय‍्कनय् थें ल्याजिकः वल । देँ देँ पुलांम्ह सां । न्हूम्ह जुया वःथें वल । गाक्क गाक्क लुमंके बिया, मांया मतिना जाय‍्का ब्यू ... [पूवंक]

मुलुच्वका
Thu Dec 22, 2011 8:39 pm NST
पुष्प तुलाधर कविता तहाया वनी, मुलुच्वकाया मिखां सालाः सी मदुगु हलिं यलाः न्ह्यब्वया बी यचुक लख पिक्सेलया किपाय् ? बँय् वांछ्वा तःगु मसीनिगु चुरोथया थुत्ता ग्वालिं न्हुयाः छत्याःचा कुँ सर्मतय् ब्वया वनी सालुक न्हाबूगु सुपाँय् ? अजू ? क्यबया स्वां त्वताः हां भुतुली देछूगु ... [पूवंक]

छंके हे जि तंका
Tue Dec 20, 2011 6:49 pm NST
ज्ञानी शोभा तुलाधर नेवाः यानं निसें दं वयाच्वन, छ जिगु न्ह्यःने । डव डव थ्वयेका, भुतिमालि ब्वयेका । सकसियां नुगःयात चंचं धायेक । न्ह्याःम्ह स्वसां ल्याय्म्ह ल्यासे जुइकाः । नःलि स्वां झःझः ... [पूवंक]

गजल
Tue Dec 20, 2011 10:04 am NST
सुरज रञ्जितकार थ:गु भाय् तजिलजि बिस्कं हे दुम्ह मालाच्वना नेवा: लागाय् नेवा: छम्ह लच्छि मपाक्क वइगु नख: चख: झीगु कला-संस्कृति मुना थां थें दना च्वंम्ह जात्रा, संल्हु, चह्रे, आमै, पुन्हि थ्व फुक्कं नख: चख: ... [पूवंक]

जि सिदार्थ थ्व परिबेशया
Sat Dec 17, 2011 5:36 am NST
सौरभ शाक्य तःक मछिं जि सिदार्थ जुयाः थः,मां बौ, कलाः। म्चाखाचा,छेंय त्वःताः सुइतं मकंसें सुइकें मन्यंसें जि बिस्यू वने धुन बुध्द जुइगु तातुना । जि हानं हानं लिहाँ वइच्वना बुध्द मजुसें सिदार्थन्तुं जुयाः लोभ, लालच, दुःख पीर, प्वःप्वः घाना सुखया आसय् ... [पूवंक]

मतिना जकं जूगु खः ला !!
Tue Dec 13, 2011 12:08 pm NST
अनिक शाक्य व जिगु मिखाय् वइ व जिगु न्ह्यलय् वइ व जिगु लुमन्तिइ वइ अलय् वइ जिगु कविताय् तकं अय‍्न जि ग्याः वइगु न्ह्यःनय् वनेत थ्व छु जूगु जिं मस्यू अलय् वइके जिं नेने नं मफु सायद थ्व ... [पूवंक]

पित्याः प्याय‍्चाःया लागा
Thu Dec 8, 2011 1:50 pm NST
शाक्य सुरेन वालः क्वथलाः, जंगली किसि थें हारां जुया, इच्छाया पित्याः/प्याय‍्चाः नं थौं बस्ती बस्ती दुःख ब्यू वैच्वंगु दु । पित्याः लंके धकाः वःपिसं प्याय‍्चाः तंके धकाः वःपिसं इच्छाया लगाम फ्यनाः ब्यूगुलिं जकं शायद, पित्याःया स्वच्छन्द/निर्बन्ध/निर्वाध भयाबह लाखे ... [पूवंक]

थन शहरय् ला
Tue Dec 6, 2011 8:52 am NST
भावना पुं नयन तारा छं धाल हुलिहुलि वःगुसां पुना जुया अथेसां थन शहरय् ला नांगां हे च्वनेमाः नयन तारा छं धाल धिबछगः धेबाहे मदया क्यबःया आलुसां मना:नया अथेसां थन शहरय् ला मल्ता छगःतकं न्याना नयेमा नयन तारा ... [पूवंक]

फैबथां [चिनाखँ]
Sun Dec 4, 2011 11:56 pm NST
गणेशराम लाछि कंसू थाःगु न्हाय्‌पंत स्वैगुं ख्वःसः गनं ताइ त्वरकांगु मिखात स्वैगुं दुःख गनं खनी न्ह्यपु हे मदुगु छ्यंत मेपिनिगु चिन्ता छाय् काइ नुगः हे मदुगु छातित मेपिनि समस्या छु थुइ नाय्‌चुपि थें ज्वःगु म्हुतु कुति कुति सनीगु माकः ल्हाः अय्‌सां ... [पूवंक]