झीगु स्वनिगः > भाय् सयेकेभाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ५०
Sun Jun 19, 2011 12:59 pm NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । लँय् नापलाःपिं निम्ह पासापिनिगु दथुइ जूगु खँल्हाबल्हा सिड्नी : हेल्लो मीना गनं वनेत्यनागु ... [पूवंक]

भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ४९
Sun Jun 12, 2011 1:37 pm NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । लः मियाच्वंगु थासय् निम्हसिया दथुइ जूगु खँल्हाबल्हा किजा : दाई थन लः लिटरया ... [पूवंक]

भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ४७
Fri May 27, 2011 12:30 pm NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । सँ चायेगु पसलय् निम्हसिया दथुइ जूगु खँल्हाबल्हा गाहाकि : साहुजु, सँ छक्वः चायेमाःगु ... [पूवंक]

भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - ३०
Fri Jan 21, 2011 1:57 pm NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । छगू पसलय् साहुजु व गाहाकि दथुइ जूगु खँल्हाबल्हा गाहाकि : साहुजु, थ्व टिभीया मू ... [पूवंक]

भाय् सयेके (भाषा सिकौं) - २९
Fri Jan 14, 2011 12:40 pm NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । निम्ह पासापिनिगु दथुइ जूगु खँल्हाबल्हा महेश : कविता, गनं वनेत्यनागु छ ? कविता, कहाँ ... [पूवंक]

भाय् सयेके -भाषा सिकौं - २८
Fri Jan 7, 2011 12:11 pm NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात, अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो, त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । निम्ह पासापिनिगु दथुइ जूगु खँल्हाबल्हा विनिता : रेनुका, विराटनगरं गबले लिहाँ वयाःगु छ ? रेनुका, ... [पूवंक]

भाय् सयेके भाषा सिकौं - २२
Fri Nov 26, 2010 11:46 am NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । गाहाकि व साहुजु दथुइ जूगु खल्हाबल्हा गाहाकि : साहुजु थ्व ज्याकेट ... [पूवंक]

भाय् सयेके भाषा सिकौं - २१
Fri Nov 19, 2010 11:10 am NST
नेवाः भाय् गथे न्ववात अथेहे च्वयेगु भाय् खः । नेपालभाषा जसरी बोल्यो त्यसरी नै लेखिने भाषा हो । गाहाकि व साहुजु दथुइ जूगु खँल्हाबल्हा गाहाकि : साहुजु जितः चाउचाउ ... [पूवंक]

भाय् सयेके -भाषा सिकौं
Fri Nov 12, 2010 11:06 am NST
गाहाकि : साहुजु जितः नगुमाः छपाः बियादिसँ । साहुजी मलाई पात्रो एउटा दिनुस् । साहुजु : गुलि तका वंगु बियाबी छितः ? कति रुपियाँ जाने दिउँ तपाईंलाई ?
गाहाकि : न्हूदँया लसताय् पिहाँवःगु ... [पूवंक]

भाय् सयेके भाषा सिकौं - १८
Fri Oct 29, 2010 9:28 am NST
गाहाकि : साहुजु थन ग्यास दुला थें ? साहुजी यहाँ ग्यास छ होला ? साहुजु : दु बरु गुगु पति ग्यास ... [पूवंक]