शुक्रवाःया तँसापौ > उखेया खँ थुखेया खँम्ह्याय् बुइकेगुसा गरीब जुयादिसँ
Sun Jul 12, 2009 11:14 pm NST
छितः काय यः लाकि म्ह्याय् यः ? संसारय् गय् जुलकि काय बुइ, गय् जुल कि म्ह्याय् बुइ धइगु यक्व अनुसन्धान, विश्वास व चर्चा जुयाच्वंबलय् दक्वसित अजू चायेकीगु न्हूगु छगू निष्कर्षपिहां ... [पूवंक]