शुक्रवाःया तँसापौ > उसाँय्गज्याःपिंत धायेगु बुराबुरि ?
Fri May 1, 2009 3:54 pm NST
- डा. तुल्सीनारायण श्रेष्ठ खला जिं थःत बुरा जूगु मतायेकानि । जि यानावयागु यानाच्वनागु ज्या वहे कथं आ तक नं मदिक्क याना हे वयाच्वना तिनि । थाकु मचाःनि । जिगु ... [पूवंक]