ब्लग > अन्तर्राष्ट्रिय ख्यः

हजय् सीपिनिगु ल्याः म्हाेतिं ७१७, स्वम्ह नेपाःमि नं मन्त
Fri Sep 25, 2015 5:16 am NST
साउदी अरबया मक्काया हजय् जूगु भागदौडय् लानाः सीपिनि ल्याः म्हाेतिं नं ७१७ थ्यंगु दुसा ८६३ मल्याक घाःपाः जूगु दु । सीपिं मध्यय् स्वम्ह नेपाःमि नं लाःगु दु । मीना धैगु ... [पूवंक]