पेज ३ > शैलीतेप्पाय्न्की
Sat Jan 10, 2009 1:26 pm NST
अमित मानन्धर तेप्पायन्की नसा दयेकेगु जापानी तरिका खः । नँया तावाय् क्वाः क्वाः नसा देछायेगु पह खः तेप्पायन्की । थुकिइ नसा सिइ सिइ धायेक तावाय् दयेकी । खालि चिकं वा बटर ... [पूवंक]